Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 13 tháng 6 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2023 | 9:35

Cải tạo đàn bò theo hướng chuyên thịt ở Quảng Trị

Sau hơn 3 năm triển khai, chương trình “Cải tạo đàn bò theo hướng chuyên thịt” sử dụng tinh bò BBB (Blanc Blue Belgium) có nguồn gốc từ Bỉ và là giống bò siêu thịt hàng đầu thế giới), trên nền đàn bò cái lai Zebu tạo ra con lai F1 hướng thịt đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi ở Quảng Trị.

Chương trình đã tạo ra con giống mới, phát triển chăn nuôi bò thịt để cung cấp thịt bò chất lượng cho thị trường trong, ngoài tỉnh, thay thế cho bò nhập khẩu, cải thiện tư duy chăn nuôi bò thịt, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn ở Quảng Trị.

Mô hình nuôi bò lai BBB bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng mới trong phát triển chăn nuôi cho nhiều hộ dân trên địa bàn Quảng Trị.

Mô hình nuôi bò lai BBB bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng mới trong phát triển chăn nuôi cho nhiều hộ dân trên địa bàn Quảng Trị.

Quảng Trị có khoảng 56 nghìn con bò, với 68,69% bò lai nhưng phát triển chăn nuôi bò thịt tại các địa phương còn hạn chế, thiếu đầu tư thâm canh, chế độ nuôi dưỡng chăm sóc đơn giản, thức ăn cho bò chủ yếu từ cỏ tự nhiên nên chưa đủ về số lượng, không bảo đảm chất lượng. Kỹ thuật chăn nuôi chủ yếu thủ công, tác động khoa học kỹ thuật chưa nhiều nên hiệu quả không cao.

Để khắc phục và phát triển chăn nuôi bền vững, từ nguồn vốn chương trình sự nghiệp kinh tế Khuyến nông năm 2023, Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị triển khai thực hiện mô hình “Nuôi bò thịt thâm canh” với tổng kinh phí 166 triệu đồng; xây dựng 02 mô hình tại xã Gio Châu, huyện Gio Linh và xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong. Theo đó, mỗi hộ thực hiện mô hình hỗ trợ 50% thức ăn và vật tư; đối ứng 50% còn lại và 10 con lai chuyên thịt đảm bảo tiêu chuẩn đưa vào thực hiện mô hình. Sau gần 10 tháng triển khai, mô hình bước đầu khẳng định hiệu quả.

Theo định đại diện Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị,  thực hiện phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế canh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026, trong đó phát triển chăn nuôi bò thịt thâm canh là xu hướng  tất yếu, dần xây dựng được vùng chuyên canh bò sinh sản, bò thịt, tạo nguồn cung cấp bò giống, bò thịt chất lượng cao, bảo đảm phục vụ nhu cầu tiêu dùng, thay thế bò thịt nhập khẩu.

Mô hình nuôi bò lai BBB bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng mới trong phát triển chăn nuôi cho nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh. Bởi vậy, Trung tâm Khuyến nông đang tiếp tục xây dựng, thực hiện và nhân rộng mô hình, với mục tiêu phát triển chăn nuôi bò thịt tạo sản phẩm chủ lực, đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm thịt bò chất lượng cao trong thời gian tới.

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
Top