Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023  
Thứ hai, ngày 1 tháng 5 năm 2023 | 18:0

Cần Thơ dự kiến chi 3,6 tỉ đồng thực hiện Chương trình OCOP năm 2023

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND thực hiện Ðề án “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) trên địa bàn thành phố năm 2023.

Sầu riêng Tân Thới, huyện Phong Điền là một trong những sản phẩm OCOP đạt 4 sao của thành phố Cần Thơ.

Theo đó, thành phố tiêu chuẩn hóa 92 sản phẩm dịch vụ hiện có; phát triển và củng cố các tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP, bao gồm các doanh nghiệp và hợp tác xã. Cùng đó, triển khai phát triển 1 làng du lịch kết hợp với các sản phẩm của địa phương. Phát triển thêm 10 sản phẩm OCOP 3 sao, 10 sản phẩm 4 sao và phấn đấu có 2 sản phẩm 5 sao. Thành phố triển khai nội dung chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 cho 100% cán bộ quản lý nhà nước các cấp và các tổ chức, cá nhân tham gia chương trình OCOP. Ðồng thời, đào tạo 100% cán bộ quản lý nhà nước (cấp thành phố và quận, huyện) tham gia chương trình OCOP; 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia chương trình OCOP được đào tạo chuyên môn quản lý sản xuất, quản trị kinh doanh.

Thành phố tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức thường xuyên, liên tục. Vận dụng cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực triển khai thực hiện chương trình OCOP. Ðồng thời, thực hiện chu trình OCOP thường niên, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của sản phẩm, phát huy các thế mạnh địa phương. Ðẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản các sản phẩm chủ lực, tiềm năng, sản phẩm OCOP. Tổ chức bộ máy và đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường vai trò của cộng đồng trong phát triển sản phẩm OCOP...

Tổng kinh phí thực hiện chương trình OCOP năm 2023 dự kiến là 3,6 tỉ đồng; trong đó, vốn ngân sách 1,9 tỉ đồng, huy động xã hội hóa 1,7 tỉ đồng.

Tin, ảnh: K. PHÚC/Báo Cần Thơ

Ý kiến bạn đọc
 • Đường đến thịnh vượng: Chuyển đổi số và Liên kết

  Đường đến thịnh vượng: Chuyển đổi số và Liên kết

  Trong hơn 10 năm trở lại đây, thế giới bắt đầu bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cuộc cách mạng 4.0 – cuộc cách mạng chuyển đổi số).

 • Nâng cao chất lượng và khai thác sự khác biệt

  Nâng cao chất lượng và khai thác sự khác biệt

  Từ đầu năm 2023 đến nay, cả 3 trụ cột tăng trưởng (giải ngân vốn đầu tư công, kích thích tiêu dùng và thúc đẩy xuất khẩu) đều đạt kết quả tốt hơn năm trước dù tình hình kinh tế thế giới vẫn còn khó khăn và rất khó đoán định.

 • Nhiệm vụ xuyên suốt

  Nhiệm vụ xuyên suốt

  Hiểu rõ vai trò đặc biệt của giáo dục và đào tạo trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, 78 năm trước, ngay sau khi Tuyên ngôn độc lập – tuyên bố khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 2/9/1945), dù bận rộn với bao công việc của một Nhà nước công nông non trẻ nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bác Hồ kính yêu vẫn dành thời gian viết thư gửi học sinh cả nước nhân ngày khai giảng đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tháng 9 năm 1945.

Top