Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2024  
Thứ ba, ngày 28 tháng 11 năm 2023 | 9:23

Hà Nam chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Công văn số 2256/UBND-NNTNMT về việc tập trung chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Văn bản số 14/BCĐCTMTQG ngày 03 tháng 11 năm 2023 của Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021- 2025 về việc tập trung chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã, huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Chương trình nông thôn mới, UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu các sở, ngành phụ trách chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới: Tập trung hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố và các xã xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng và hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; huyện nông thôn mới đảm bảo bền vững.

Tại xã Bình Nghĩa (huyện Bình Lục), đường giao thông được đầu tư khang trang 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra việc duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong triển khai thực hiện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá hiện trạng, xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng, hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới và lộ trình phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

Riêng đối với huyện Bình Lục, tiếp tục thực hiện Đề án huyện nông thôn mới nâng cao đã được UBND tỉnh phê duyệt, trong đó rà soát các nội dung cần hoàn thành để đạt và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025; phân rõ thời gian, lộ trình để hoàn thành tiêu chí, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thiết yếu như giao thông, văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại.

Nhà văn hóa của thôn 2, Ngô Khê, xã Bình Nghĩa khang trang, sạch, đẹp

Tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hướng dẫn các xã xây dựng kế hoạch thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, cụ thể:

Đối với xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, lộ trình phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Đối với xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022, xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí và lộ trình phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đối với xã đã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện duy trì, nâng cao, hoàn thiện các tiêu chí để đáp ứng đầy đủ, mức độ đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 và các quy định về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, nhất là về lĩnh vực nổi trổi và phấn đấu xây dựng mô hình xã nông thôn mới thông minh.

Cơ sở giáo dục của xã Bình Nghĩa được đầu tư bài bản

Chủ động phối hợp với các Sở, ngành phụ trách tiêu chí trong triển khai thực hiện đạt chuẩn các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới cấp xã, huyện giai đoạn 2021-2025.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội đối với việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn các địa phương trong việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

 

Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
Top