Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024 | 17:30

Hà Nam công nhận 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023

UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 26/2/2024 về việc công nhận 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Tính đến hết năm 2023, Hà Nam đã có 29 đạt chuẩn NTM nâng cao và 19 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Hà Nam công nhận 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Số xã mới được công nhận gồm: Bình Nghĩa, Đồng Du, Tràng An, Bồ Đề, La Sơn, Đồn Xá (huyện Bình Lục); Tiến Thắng, Nguyên Lý, Công Lý (huyện Lý Nhân), Thụy Lôi, Liên Sơn, Lê Hồ (huyện Kim Bảng), Tiên Hải, Trịnh Xá (thành phố Phủ Lý); Liêm Túc, Liêm Thuận (huyện Thanh Liêm) và xã Yên Nam (thị xã Duy Tiên).

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 theo đúng quy định. Đồng thời, chỉ đạo các xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM nâng cao, hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu.

Trường học tại xã Bình Nghĩa (Bình Lục) được đầu tư khang trang.

Như vậy, với thêm 17 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, tính đến hết năm 2023, Hà Nam đã có 29 đạt chuẩn NTM nâng cao và 19 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 35 xã đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và có một huyện đạt chuẩn NTM nâng cao (huyện Bình Lục); duy trì, giữ vững kết quả tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM theo quy định của Chính phủ giai đoạn 2021-2025.

 

Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
 • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

 • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

 • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

  Giải pháp tiếp đà tăng tốc

  Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top