Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 17 tháng 3 năm 2024 | 10:44

Hà Tĩnh phân bổ hơn 53 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Từ kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương giao, Hà Tĩnh vừa phân bổ hơn 53 tỷ cho các đơn vị, địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký ban hành, năm 2024 nguồn ngân sách Trung ương dành cho Hà Tĩnh thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2024 là 53,222 tỷ đồng.

Trong đó, các chương trình chuyên đề 27,190 tỷ đồng và các nội dung thành phần của chương trình 26,032 tỷ đồng để thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn; chương trình du lịch nông thôn; chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh; chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự; chương trình MTQG xây dựng NTM theo định mức và kinh phí quản lý chỉ đạo cấp huyện, xã.

Từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, năm 2024 các địa phương tại Hà Tĩnh sẽ tập trung kiên cố hệ thống đường giao thông đạt chuẩn theo quy định huyện, xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN-PTNT thông báo, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung được phân bổ từ nguồn vốn của chương trình; khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung được giao theo đúng các quy định hiện hành. Hướng dẫn các địa phương, đơn vị được giao kế hoạch vốn khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thủ tục theo quy định để tổ chức triển khai thực hiện; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đối tượng. Thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện ở địa phương, đơn vị; đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn được giao đúng kế hoạch; kiểm tra, giám sát và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo đúng quy định hiện hành về quản lý, điều hành thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.

Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện cấp phát nguồn vốn kịp thời, đúng quy định. Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM theo các quy định hiện hành.

Kho bạc Nhà nước các cấp phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện giải ngân nguồn vốn kịp thời, đúng quy định.

Các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung được giao; quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đối tượng. Theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nội dung của chương trình.

Đối với huyện, chịu trách nhiệm kịp thời phân bổ các nguồn vốn ngân sách Nhà nước (bao gồm kinh phí hỗ trợ của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương) hỗ trợ thực hiện Chương trình xây dựng NTM được giao cho đơn vị và UBND cấp xã, đảm bảo đúng nội dung nguồn vốn được giao.

Đặc biệt, quan tâm bố trí kinh phí đối ứng ngân sách cấp huyện theo quy định hiện hành; lồng ghép với ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và huy động tối đa nguồn lực tài chính hợp pháp khác để thực hiện chương trình đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp về phạm vi, đối tượng, nội dung hỗ trợ.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tại đơn vị và UBND cấp xã, đảm bảo nguồn vốn được quản lý, sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích, đối tượng, nội dung và chế độ quy định. Ngoài ra, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ thủ tục để triển khai thực hiện đối với các nội dung được giao chủ trì, đảm bảo việc giải ngân nguồn vốn đúng kế hoạch.

Xã Xuân Mỹ (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) huy động nhiều nguồn lực đầu tư thảm nhựa các tuyến đường, nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông, phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời giải ngân nguồn vốn ngay khi có khối lượng nghiệm thu, không tập trung thanh toán vào cuối năm; định kỳ (ngày 15, ngày 30 hằng tháng) soát xét, tổng hợp kết quả giải ngân trong kỳ và lũy kế kết quả thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đến thời điểm và báo cáo bằng văn bản gửi Sở Tài chính và Sở NN-PTNT để theo dõi, đôn đốc thực hiện kịp thời…

Trước đó, Hà Tĩnh cũng đã dành gần 87 tỷ đồng từ nguồn chính sách NTM (được bố trí tại mục 11 phần II Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh) để cấp cho UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2022 - 2025 theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

 

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
 • Nhiều điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hải Phòng

  Nhiều điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hải Phòng

  Chiều 16/5, ông Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã thông tin một số điểm mới trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 tại Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tuần 20 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố tổ chức.

 • Quảng Nam hỗ trợ nghiên cứu và phát triển ngành Dược liệu

  Quảng Nam hỗ trợ nghiên cứu và phát triển ngành Dược liệu

  Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam mong muốn các doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu Việt Nam cho ý kiến sâu về các giải pháp để phát triển ngành Dược liệu và Mỹ phẩm một cách bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

 • Năm 2025, Hải Phòng hoàn thành sắp xếp 41 đơn vị hành chính

  Năm 2025, Hải Phòng hoàn thành sắp xếp 41 đơn vị hành chính

  Thành ủy Hải Phòng vừa triệu tập Hội nghị để cho ý kiến đối với các Đề án về sắp xếp, thành lập, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025 và chủ trương lựa chọn biểu tượng thành phố.

 • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

  Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

  Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

 • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

 • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top