Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 14 tháng 11 năm 2023 | 20:45

Huyện Kim Bảng được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV

Sáng 14/11, Huyện uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện Kim Bảng (Hà Nam) tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận huyện đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng - Nguyễn Thành Thăng cho biết: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam, các cấp, các ngành, sự đồng thuận, nỗ lực của cán bộ và Nhân dân, huyện Kim Bảng đã đạt được những thành tựu nổi bật trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức cao (giai đoạn 2020-2022 tăng trưởng bình quân đạt trên 14,84%/năm); GRDP đầu người năm 2022 đạt 67,1 triệu đồng; Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện quản lý tăng cao; Công tác giải phóng mặt bằng, thúc đẩy hỗ trợ thu hút đầu tư đạt kết quả tốt; Diện mạo, vị thế của huyện Kim Bảng đổi thay tích cực, tạo được sự bứt phá về cơ sở hạ tầng giao thông, văn hoá - xã hội, hạ tầng dịch vụ và các khu, cụm công nghiệp..

Lãnh đạo Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng  công nhận huyện Kim Bảng đạt tiêu chí đô thị loại IV cho lãnh đạo huyện.

Phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tiếp tục được triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả; cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển sôi động; Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư khá đồng bộ, hiện đại, có các yếu tố cấu thành một thị xã trong tương lai; An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2020 và năm 2021, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân huyện Kim Bảng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Nam - Nguyễn Anh Chức tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Kim Bảng.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, huyện Kim Bảng đạt tiêu chí đô thị loại IV với diện tích  tự nhiên 175,4km2, bao gồm 18 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó khu vực dự kiến phát triển nội thị có diện tích tự nhiên 96,82km2, bao gồm 11 đơn vị hành chính gồm: thị trấn Ba Sao, thị trấn Quế và 9 xã: Tượng Lĩnh, Nhật Tân, Thi Sơn, Đồng Hoá, Ngọc Sơn, Nhật Tựu, Đại Cương, Lê Hồ, Tân Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Nam -  Nguyễn Anh Chức phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Anh Chức chúc mừng thành tích của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân huyện Kim Bảng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Nam nhấn mạnh, huyện  được công nhận đạt đô thị loại IV là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự phát triển đi lên của Kim Bảng. Với mục tiêu phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2025, Kim Bảng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân; Công bố công khai, rộng rãi các quy hoạch, quảng bá xúc tiến để thu hút các nguồn lực xã hội, để nhân dân thực hiện quyền giám sát việc thực thi các quy hoạch; Xây dựng phương án điều chỉnh địa giới hành chính để đô thị Kim Bảng phát triển có chất lượng theo yêu cầu của Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng - Nguyễn Thành Thăng phát biểu.

Địa phương tăng cường các hoạt động thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; Tiếp tục tổ chức đầu tư phát triển đô thị Kim Bảng theo quy hoạch chung, chương trình phát triển đô thị Kim Bảng đã được phê duyệt, cụ thể hoá các giải pháp để hoàn thiện khắc phục các tiêu chuẩn còn thiếu, còn yếu, nâng cao chất lượng đô thị; Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển đô thị, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội; Quan tâm đầu tư nhà ở cho công nhân; thu hút tăng trưởng dân số đô thị; tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kim Bảng cần tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền đô thị; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05/CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
 • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

 • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

 • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

  Giải pháp tiếp đà tăng tốc

  Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top