Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 11 tháng 10 năm 2023 | 16:7

Lào Cai đẩy mạnh công tác cấp nước sạch nông thôn trong XDNTM

Từ định hướng về cấp nước sạch trong các kế hoạch, chương trình, đề án, quy hoạch từ cấp Trung ương đến cấp tỉnh đều đặt mục tiêu về tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt QCVN đến hết năm 2025 đạt từ 50-55%, tỉnh lào Cai tăng cường, đẩy mạnh công tác cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

Hiện tỉnh Lào Cai chỉ có 35/834 công trình cấp nước tập trung nông thôn với chất lượng nước đầu ra đạt quy chuẩn Việt Nam (QCVN); tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt QCVN ước đến hết năm 2023 đạt 45% (trong đó, từ công trình cấp nước tập trung ước đạt 16%, từ cấp nước nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình ước đạt 29%).

Đối với 94 xã duy trì và đạt chuẩn trong kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn đến năm 2025, mới có 34 xã đạt “Chỉ tiêu 17.1 - tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn”; đối với xã về đích NTM nâng cao: Có 5/38 xã trong kế hoạch xây dựng NTM nâng cao giai đoạn đến năm 2025 đạt “Chỉ tiêu 18.1 - tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung”.

Từ thực trạng cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện:

Sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước tập trung nông thôn có lắp đặt hệ thống thiết bị xử lý lọc đảm bảo nước đầu ra đạt QCVN.

Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung định kỳ.

Bố trí mặt bằng, hạ tầng thiết yếu để thuận lợi cho việc triển khai xây dựng mô hình thí điểm về nước sạch nông thôn thuộc Chương trình thực hiện Quyết định số 925/QĐ-TTg theo quy định và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1219/SNN-CCTL ngày 21/6/2023.

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
Top