Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024 | 21:3

Lào Cai phát động thi đua xây dựng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp hàng hoá năm 2024

Hôm nay (28/2), Lào Cai tổ chức Lễ ra quân phát động phong trào thi đua toàn tỉnh “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của BTV Tỉnh uỷ về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá tỉnh Lào Cai” năm 2024.

Khép lại năm 2023 với sự nỗ lực của các cấp chính quyền và nhân dân, Lào Cai đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: Vùng chè trên 8.290 ha, vùng dược liệu trên 4.100 ha, vùng sản xuất chuối 2.350 ha, dứa 2.200 ha, tổng đàn lợn 443.000 con, vùng sản xuất quế trên 59.100 ha… mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần tăng giá trị sản phẩm/1 đơn vị ha canh tác đạt 95 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với năm 2022.

Toàn tỉnh đã có 2 đơn vị đạt chuẩn huyện nông thôn mới, có 62/127 xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, 252 thôn nông thôn mới, 204 thôn kiểu mẫu.

Ký giao ước thi đua giữa 9 huyện, thị xã, thành phố của Lào Cai

Năm 2024 là năm tăng tốc để Lào Cai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch về Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM giai đoạn 2021-2025, cũng như hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Mục tiêu phấn đấu hết năm 2025, Lào Cai có thêm 3 huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, có 84/127 xã duy trì và đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 40,4% xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” và 10,6% xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới kiểu mẫu”.

Đặc biệt, Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, là một giải pháp quan trọng, cấp thiết nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa để nâng cao thu nhập, đời sống của người dân. Giá trị sản xuất hàng hóa các ngành hàng chủ lực ước đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 440 tỷ đồng so với năm 2023, chiếm khoảng 53% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp.

Sau Lễ phát động, các đại biểu tham gia sản xuất cùng bà con

Tại Lễ phát động, lãnh đạo tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu các cấp, các ngành đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng hiệu quả kinh tế tập thể, phát triển các tổ, nhóm kinh tế hợp tác. Khuyến khích người dân hình thành các mô hình liên kết theo nhóm hộ, trang trại, hợp tác xã nhằm tập trung đất đai, nguồn vốn, sức lao động để mở rộng quy mô, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai cùng các sở ngành tham gia đổ bê tông xi măng đường giao thông nông thôn

Bên cạnh đó, cần huy động, lồng ghép sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho khu vực nông thôn, đầu tư trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải để nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - văn hóa - xã hội khu vực nông thôn. Ưu tiên nguồn lực đối với các khu vực đặc biệt khó khăn để nâng cao phát triển kinh tế. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực từ xã hội hóa, đặc biệt là huy động nguồn lực từ các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư tham gia với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm.

Lễ ra quân phát động Phong trào thi đua đã tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần hăng say lao động, sản xuất cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc Lào Cai đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất để phát triển toàn diện, nâng cao đời sống người dân và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
 • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

 • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

 • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

  Giải pháp tiếp đà tăng tốc

  Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top