Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 7 tháng 6 năm 2023  
Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023 | 9:47

Mỹ Xuyên, điểm sáng trong XDNTM của Sóc Trăng

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), bộ mặt nông thôn huyện Mỹ Xuyên ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện và nâng cao.

Phát triển nông nghiệp gắn với XDNTM

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên Đặng Văn Phương, cho biết: Năm 2011, khi triển khai XDNTM, tình hình kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng của Mỹ Xuyên còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm 27,6%; thu nhập bình quân đầu người thấp. Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Xuyên đã tập trung chỉ đạo, phát triển nông nghiệp gắn với XDNTM là chương trình trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của người dân, sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, bộ mặt nông thôn Mỹ Xuyên ngày càng khởi sắc với nhiều hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục… được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới.

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện ngày càng phát triển, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, mô hình liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Giá trị sản xuất trên 1ha  trồng trọt và nuôi trồng thủy sản tăng từ 83 triệu đồng (năm 2011) lên 169 triệu đồng (năm 2019); thu nhập bình quân đầu người tăng từ 22 triệu đồng lên 48 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 27,6% xuống còn 1,9%.

Hạ tầng Ngọc Đông cơ bản hoàn thiện, xã đang phấn đấu đạt chuẩn NTM  kiểu mẫu.

Giai đoạn 2011-2019, toàn huyện đã huy động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được 5.962 tỉ đồng, trong đó, vốn huy động sức dân 724 tỉ đồng (chiếm 12%).

Với những thành tích đạt được, Mỹ Xuyên đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM và đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM. Tháng 7/2020, huyện Mỹ Xuyên được  UBND tỉnh Sóc Trăng công bố quyết định công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019 và trao công nhận của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Mỹ Xuyên hoàn thành nhiệm vụ XDNTM năm 2019.

Theo ông Đặng Văn Phương, năm 2022, huyện được phân bổ trên 21 tỷ đồng để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia: XDNTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kết quả, trong năm 2022 đã giải ngân đạt gần 80%. Mỹ Xuyên đã tập trung triển khai hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, nước sinh hoạt phân tán, xây dựng mô hình nuôi bò, đầu tư hạ tầng, phát triển giáo dục đào tạo. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, với nguồn vốn giao năm qua là gần 2 tỷ đồng, Mỹ Xuyên đã triển khai mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ việc làm, cùng nhiều dự án khác… Kết quả, toàn huyện giảm 215 hộ nghèo, hiện chỉ còn trên 1,1% hộ nghèo.

Xây dựng xã NTM nâng cao

Mới đây, UBND huyện Mỹ Xuyên tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng công nhận 4 xã của huyện này là Hòa Tú 2, Ngọc Tố, Đại Tâm và Gia Hòa 2 đạt chuẩn NTM nâng cao. 

Ông Phương cho biết: Hòa Tú 2 được công nhận đạt chuẩn xã NTM vào cuối năm 2015. Ngay sau đó, Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Tú 2 tập trung huy động các nguồn lực nâng chất các tiêu chí với tổng kinh phí trên 203 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 40 tỷ đồng để thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Kết quả, cuối năm 2022, xã đã thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí và 21 chỉ tiêu nâng chất xã NTM nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn xã chỉ còn 0,64%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,1%…

Ở Ngọc Tố, xã đầu tiên của huyện được công nhận đạt chuẩn NTM (năm 2014), thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện những công việc “thuộc trách nhiệm của hộ gia đình có sự định hướng của chính quyền”, những phần việc “nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, địa phương đã huy động trên 308 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi, chỉnh trang bộ mặt nông thôn. Từ năm 2014 - 2022, xã đầu tư, nâng cấp, mở rộng 12 công trình ấp liên ấp với tổng chiều dài 8,6km; 2.815/2.533 hộ được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định, đạt 111,3%; tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chỉ còn 0,72%, không còn hộ gia đình ở trong nhà tạm, dột nát...

Phát triển chăn nuôi bò giúp nhiều hộ ở Mỹ Xuyên có thu nhập cao.

Ông Trần Chín Tâm, Chủ tịch UBND xã Đại Tâm, cho biết: Từ năm 2016 - 2022, xã đã nỗ lực thực hiện XDNTM nâng cao. Trong 7 năm qua, Đại Tâm đã huy động được gần 187 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 46 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, nổi bật phải kể đến phong trào Ngày lao động xã hội chủ nghĩa nhận được sự đồng thuận cao trong dân, hàng tuần, người dân đều tham gia dọn cỏ, trồng hoa trên các tuyến đường trên địa bàn. Song song đó, xã quan tâm đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân, hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1,96%.

Còn tại xã Gia Hòa 2, sau khi đạt chuẩn NTM vào năm 2017, xã tiếp tục nâng cao các tiêu chí làm bước đệm để thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao. Từ năm 2018 - 2022, Gia Hòa 2 huy động nguồn lực XDNTM với tổng trị giá 214 tỷ 649 triệu đồng, đầu tư nâng cấp, mở rộng 7 công trình giao thông với tổng chiều dài 9,25km; đời sống vật chất, tinh thần người dân nâng cao rõ nét, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chỉ còn 0,45%, tương đương 10 hộ.

Theo kế hoạch, Mỹ Xuyên phấn đấu đến năm 2025 duy trì và nâng chất lượng 10/10 xã đạt chuẩn NTM (trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu) và hoàn thành huyện NTM nâng cao.

Ông Đặng Văn Phương cho biết thêm: Kết quả nổi bật mà 4 xã Hòa Tú 2, Ngọc Tố, Đại Tâm và Gia Hòa 2 đạt được sau khi xây dựng thành công xã NTM nâng cao là thu nhập bình quân đạt trên 64 triệu đồng/người/năm, cao hơn thu nhập bình quân chung của toàn tỉnh, đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Theo ông Vương Quốc Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, 4 xã vừa được công nhận xã NTM nâng cao không chỉ là thành quả của địa phương, của huyện Mỹ Xuyên mà còn là thành quả chung của tỉnh.

“XDNTM không có điểm dừng và mục đích cuối cùng là nâng cao đời sống của người dân, rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn với thành thị, tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Quan tâm tuyên truyền thay đổi nhận thức, để người dân thấy được vai trò chủ thể của mình trong XDNTM.

Đặc biệt, trong xây dựng, nâng chất các tiêu chí, cần lấy phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân là mục tiêu phấn đấu. Huy động các nguồn lực xã hội để tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất, đi lại, giao thương của người dân. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm. Quan tâm củng cố, nâng chất, nhân rộng các hợp tác xã, tổ hợp tác hiệu quả; XDNTM phải đi đôi với bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp…”, ông Vương Quốc Nam nhấn mạnh.

 

Cao Xuân Lương
Ý kiến bạn đọc
Vinamilk
Tan A Dai Thanh
hanvet.com.vn
 • Nhận diện điểm nghẽn, nhiều giải pháp được đề xuất

  Nhận diện điểm nghẽn, nhiều giải pháp được đề xuất

  Với 75 đại biểu phát biểu, 13 đại biểu tranh luận, 6 bộ trưởng, trưởng ngành giải trình làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm, Quốc hội đã khép lại 1,5 ngày thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.

 • Nhiệm vụ lớn, kỳ vọng trách nhiệm cao

  Nhiệm vụ lớn, kỳ vọng trách nhiệm cao

  Sáng 22/5, Quốc hội Khóa XV, Kỳ họp thứ 5 đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước”.

 • Trường Sa, những điều còn mãi!

  Trường Sa, những điều còn mãi!

  Đầu những ngày tháng 5 lịch sử, trong không khí kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 68 năm ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2023), chúng tôi đã có chuyến đi đến thăm, động viên quân và dân quần đảo Trường Sa...

Top