Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2024 | 10:10

Năm 2024, Thanh Hoá sẽ có thêm 120 sản phẩm OCOP

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch số 49/KH-UBND về thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2024

Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP với mục tiêu nâng cao, phát triển hàng hóa đảm bảo chất lượng, mang tính đặc trưng, lợi thế của địa phương, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, hướng đến xuất khẩu.

Các sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hoá luôn được người tiêu dùng lựa chọn.

Theo kế hoạch, việc triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân, thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu năm 2024, toàn tỉnh có thêm 120 sản phẩm OCOP trở lên, trong đó có 13 sản phẩm OCOP 4 sao, 4 sản phẩm OCOP 5 sao.

Hai sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 4 sao Bưởi luận văn và Gạo nếp hạt cau

Với mục đích cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng, nội dung của Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025, chủ trương của Tỉnh ủy, Quyết định số 5363/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa.

Miến gạo Thăng Long sản phẩm OCOP luôn được người dân tin dùng.

Việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2024 còn nhằm nâng cao vai trò kiến tạo, của các sở, ban ngành, các cấp ủy chính quyền địa phương về chính sách để thực hiện, định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ, quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hỗ trợ các khâu đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của chương trình.

 

Thanh Duyên
Ý kiến bạn đọc
 • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

 • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

 • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

  Giải pháp tiếp đà tăng tốc

  Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top