Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2023 | 10:52

Nam Định xét công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Chiều ngày 23/11, Hội đồng Thẩm định xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị xét công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2022.

Bốn xã đó là: xã Mỹ Hà (Mỹ Lộc), Yên Lương, Yên Khánh (Ý Yên), Nghĩa Thái (Nghĩa Hưng).

Từ ngày 20 - 21/11, Tổ khảo sát, thẩm định NTM nâng cao, kiểu mẫu của tỉnh Nam Định đã tiến hành khảo sát, thẩm định hồ sơ đạt chuẩn xã NTM nâng cao đối với xã Mỹ Hà và 3 xã NTM kiểu mẫu đối với xã Yên Lương, Yên Khánh (huyện Ý Yên); xã Nghĩa Thái (huyện Nghĩa Hưng).

Qua khảo sát, thẩm định kết quả cho thấy, các xã đáp ứng được tất cả các tiêu chí xã NTM nâng cao, kiểu mẫu theo quy định. Cụ thể, xã Mỹ Hà đáp ứng được 4/4 điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao; không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại thời điểm hết năm2022. Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng NTM nâng cao của xã đạt 95,95%; xã không phức tạp về an ninh trật tự theo quy định của Bộ Công an.

Các xã: Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, Yên Lương, Yên Khánh, huyện Ý Yên đạt chuẩn quy định tại mục 1 Điều 4 Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của quy định xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

Với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyên và nhân dân xã Yên Khánh đã đạt NTM nâng cao.

Ngoài ra, không có xã nào nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại thời điểm hết năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đều đạt trên 72 triệu đồng, có mô hình thôn, xóm thông minh bảo đảm các yêu cầu của tiêu chí quy định.

Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của các xã đáp ứng yêu cầu theo quy định. Xã không phức tạp về an ninh trật tự theo quy định của Bộ Công an.

Trong xây dựng NTM kiểu mẫu, xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, Yên Lương, huện Ý Yên chọn tiêu chí nổi trội về lĩnh vực chuyển đổi số; xã Yên Khánh, huyện Ý Yên chọn tiêu chí nổi trội về lĩnh vực văn hóa.

Xã Nghĩa Thái phối hợp với Viettel Nam Định tổ chức lễ ký kết hợp tác triển khai mô hình điểm Chuyển đổi số, Thanh toán số.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định - Trần Anh Dũng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của các xã để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định. Đồng thời, yêu cầu các địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao. Tập trung phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Các sở, ngành, các huyện và Văn phòng Điều phối NTM tỉnh nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ trong ngày 24-11-2023 theo quy định để trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu.

 

Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
Top