Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2024 | 19:43

Sapa bứt phá XD NTM và phát triển nông nghiệp hàng hóa năm 2024

Hôm nay (01/3), Ban chỉ đạo các chương trình MTQG thị xã Sa Pa (Lào Cai) tổ chức lễ phát động Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Đến hết năm 2023, thị xã Sa Pa đã đạt được một số thành tựu như: Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 7,91%/năm. Giá trị canh tác trên một ha đất canh tác (trồng trọt và thủy sản) đạt 140 triệu đồng/ha.  Doanh thu các ngành hàng chủ lực và tiềm năng đạt 890 tỷ đồng, trong đó: Chè đạt 15 tỷ đồng; Dược liệu đạt 40 tỷ đồng; Chăn nuôi lợn đạt 65 tỷ đồng; Cây ăn quả ôn đới đạt 45 tỷ đồng; Cây rau đậu đạt trên 250 tỷ đồng; Cây hoa đạt trên 350 tỷ đồng; cá nước lạnh đạt 125 tỷ đồng). Phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với quản lý và bảo vệ rừng bền vững được quan tâm thực hiện. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 66,53%.

Thị xã có 3/10 xã hoàn thành nông thôn mới, đạt tỷ lệ 30%, hoàn thành 133 lượt tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn 10 xã (tăng 20 lượt tiêu chí so với năm 2022), đạt bình quân 13,3 tiêu chí/xã.

Các cá nhân và đơn vị ủng hộ XD NTM tại lễ phát động

Sapa xác định đây là chương trình trọng tâm, xuyên suốt và làm cơ sở xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2024, thị xã tiếp tục bám sát mục tiêu, kế hoạch đã được giao, kêu gọi nhân dân các dân tộc tiếp tục đoàn kết, hưởng ứng tham gia, đóng góp công sức, vật chất và đặc biệt là những sáng kiến sáng tạo, cách làm hay để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện tốt hơn nữa.

Mục tiêu của Sapa nâng tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 50% (5/10 xã duy trì và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025). Tiếp tục duy trì 3 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu thêm 2 xã hoàn thành NTM, 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Phấn đấu hết năm 2024 bình quân mỗi xã đạt 14,3 tiêu chí nông thôn mới, toàn thị xã có 4 thôn đạt thôn kiểu mẫu, 5 thôn đạt thôn nông thôn mới. Trong đó duy trì đạt chuẩn 2 thôn kiểu mẫu, 3 thôn nông thôn mới.

Lãnh đạo các ban, ngành trong tỉnh cùng bà con địa phương ra quân dọn dẹp các tuyến đường giao thông

Đặc biệt, Sapa quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 10-NQ/TU của tỉnh và thị xã, cụ thể là: Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất khoảng 5.5%/năm, giá trị sản phẩm trên một đơn vị đất canh tác bình quân đạt 150 triệu đồng/ha; thực hiện chuyển đổi 70 ha đất kém hiệu quả sang trồng cây có chất lượng (dược liệu 30 ha, cây ăn quả 40 ha).... Đẩy mạnh triển khai Chương trình OCOP, phấn đấu có ít nhất 5 sản phẩm đạt chứng nhận; thực hiện xúc tiến thương mại, quảng bá xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp của thị xã như: Rau trái vụ, Hoa địa lan, cá nước lạnh, nấm hương Sa Pa... liên kết liên kết 4 Website của tỉnh về để tuyên truyền, quảng bá sản phẩm nông nghiệp của thị xã; 85% sản phẩm OCOP của thị xã được đưa lên các sàn thương mại điện tử.

Thị xã cũng chú trọng việc sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước đặc biệt là từ nguồn vốn thuộc các chương trình MTQG, huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa, từ các cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư tập trung cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn trên địa bàn.

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
 • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

 • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

 • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

  Giải pháp tiếp đà tăng tốc

  Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top