Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 9 tháng 12 năm 2022  
Thứ ba, ngày 4 tháng 10 năm 2022 | 21:43

Sơn Động ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng trong xây dựng NTM

Huyện Sơn Đông (Bắc Giang) phấn đấu hết năm 2022 mỗi xã hoàn thành thêm 1-2 tiêu chí/xã, nâng số tiêu chí toàn huyện đạt 13-13,8 tiêu chí/xã. Giai đoạn 2021- 2025, toàn huyện phấn đấu có 6 xã hoàn thành và được công nhận NTM.

Cùng với đó, huyện phấn đấu tỷ lệ đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt 100%; tỷ lệ đường thôn và đường liên thôn được cứng hóa đạt 80%. Để đạt được mục tiêu, năm 2022, Sơn Động bố trí hơn 46,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để triển khai thực hiện Chương trình. Trong đó, ngân sách Trung ương là 36,08 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 5,0 tỷ đồng, ngân sách huyện là 5,73 tỷ đồng.

Huyện Sơn Động tập trung nguồn vốn ưu tiên đầu tư cho các công trình các lĩnh vực: Hạ tầng giao thông; nhà văn hóa; công trình nhà vệ sinh công cộng; công trình nước sạch.

Nguồn ngân sách này, huyện Sơn Động tập trung ưu tiên đầu tư cho 14 công trình chuyển tiếp từ năm 2021 và 15 công trình ưu tiên xây mới thuộc các lĩnh vực: Hạ tầng giao thông; nhà văn hóa; công trình nhà vệ sinh công cộng; công trình nước sạch…Cùng đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung trong xây dựng NTM cấp xã đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của Huyện ủy.

Đồng thời, yêu cầu các xã cần tiếp tục tập trung triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông mới giai đoạn 2021- 2025 và năm 2022; lồng ghép, ưu tiên bố trí nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển trong huyện. Tập trung quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư, đẩy mạnh phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước hoàn thiện 19 tiêu chí về đích NTM.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
Vinamilk
Xi Mang
hanvet.com.vn
 • Để trái cây cho “quả ngọt” bền vững

  Để trái cây cho “quả ngọt” bền vững

  Sau hơn 20 năm phấn đấu, đến nay, trái cây Việt đã có mặt tại trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng cả về thị trường, chủng loại, số lượng và kim ngạch.

 • Không thể giàu khi năng suất lao động chưa cao

  Không thể giàu khi năng suất lao động chưa cao

  Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ một số hạn chế, khuyết điểm trong phát triển kinh tế, trong đó nhấn mạnh, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao.

 • Mong quốc sách vào cuộc sống kịp thời

  Mong quốc sách vào cuộc sống kịp thời

  Sáng 20/10, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Tư.

Top