Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 28 tháng 11 năm 2023  
Thứ ba, ngày 4 tháng 10 năm 2022 | 21:43

Sơn Động ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng trong xây dựng NTM

Huyện Sơn Đông (Bắc Giang) phấn đấu hết năm 2022 mỗi xã hoàn thành thêm 1-2 tiêu chí/xã, nâng số tiêu chí toàn huyện đạt 13-13,8 tiêu chí/xã. Giai đoạn 2021- 2025, toàn huyện phấn đấu có 6 xã hoàn thành và được công nhận NTM.

Cùng với đó, huyện phấn đấu tỷ lệ đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt 100%; tỷ lệ đường thôn và đường liên thôn được cứng hóa đạt 80%. Để đạt được mục tiêu, năm 2022, Sơn Động bố trí hơn 46,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để triển khai thực hiện Chương trình. Trong đó, ngân sách Trung ương là 36,08 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 5,0 tỷ đồng, ngân sách huyện là 5,73 tỷ đồng.

Huyện Sơn Động tập trung nguồn vốn ưu tiên đầu tư cho các công trình các lĩnh vực: Hạ tầng giao thông; nhà văn hóa; công trình nhà vệ sinh công cộng; công trình nước sạch.

Nguồn ngân sách này, huyện Sơn Động tập trung ưu tiên đầu tư cho 14 công trình chuyển tiếp từ năm 2021 và 15 công trình ưu tiên xây mới thuộc các lĩnh vực: Hạ tầng giao thông; nhà văn hóa; công trình nhà vệ sinh công cộng; công trình nước sạch…Cùng đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung trong xây dựng NTM cấp xã đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của Huyện ủy.

Đồng thời, yêu cầu các xã cần tiếp tục tập trung triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông mới giai đoạn 2021- 2025 và năm 2022; lồng ghép, ưu tiên bố trí nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển trong huyện. Tập trung quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư, đẩy mạnh phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước hoàn thiện 19 tiêu chí về đích NTM.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
 • Tỏa sáng hành trình giảm nghèo

  Tỏa sáng hành trình giảm nghèo

  1 . Trong hơn 20 năm gần đây, cộng đồng quốc tế luôn vinh danh, nêu gương Việt Nam trong hành trình “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, xem cách làm của Việt Nam là bài học kinh nghiệm cho các quốc gia khác.

 • Đáp ứng mong đợi của cử tri, Nhân dân

  Đáp ứng mong đợi của cử tri, Nhân dân

  Ngay đầu tuần làm việc thứ ba (6-10/11) đợt một Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành 2,5 ngày chất vấn các thành viên Chính phủ, trưởng ngành về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ Tư về giám sát chuyên đề, về chất vấn đối với các lĩnh vực.

 • Nhiều đòn bẩy tạo bứt phá được đề xuất

  Nhiều đòn bẩy tạo bứt phá được đề xuất

  Trong 10 ngày làm việc đầu tiên, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV dành được sự quan tâm đặc biệt của cử tri, Nhân dân và dư luận xã hội, đồng thời để lại nhiều ấn tượng về hành trình đổi mới trong hoạt động của Quốc hội cũng như khẳng định vị trí là cơ quan Nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của Nhân dân.

Top