Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2024 | 19:42

Thanh Hoá phấn đấu năm 2024 có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Theo kế hoạch, năm 2024 huyện Thọ Xuân, huyện Quảng Xương phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và huyện Như Thanh về đích nông thôn mới, kế hoạch vốn để thực hiện dự kiến là 7.507,44 tỷ đồng.

Mới đây, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024.

Theo đó, năm 2024 toàn tỉnh phấn đấu có thêm 1 huyện, 17 xã và 60 thôn/bản miền núi đạt chuẩn NTM, 2 huyện và 19 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 xã và 30 thôn/bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 120 sản phẩm OCOP được cấp có thẩm quyền công nhận.

Xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, tiến hành xây dựng NTM nâng cao năm 2024.

Để cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các ban, sở, ngành cấp tỉnh và Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh, Ban chỉ đạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu về xây dựng NTM năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao, tiếp tục tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn về việc thực hiện Chương trình.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, chú trọng thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tập trung huy động nguồn lực thực hiện Chương trình.

Chú trọng phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Bên cạnh đó, cần khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ, nội dung được hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước các cấp năm 2024 ngay từ đầu năm, đảm bảo hoàn thành và giải ngân trước ngày 31/12. Thực hiện lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn với 2 Chương trình mục tiêu quốc gia còn lại, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thuộc chương trình theo hướng chất lượng, bền vững; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình và thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.

Đường làng, ngõ xóm được thảm bê tông sạch sẽ, xây dựng khu vui chơi công viên cho người già, trẻ nhỏ tại các xóm, làng trong thôn.

Năm 2024, nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM dự kiến là 7.507,44 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Nhà nước trực tiếp cho chương trình là 4.899,644 tỷ đồng (Ngân sách trung ương 644,870 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh: 182,500 tỷ đồng. Ngân sách địa phương (huyện, xã): 4.072.266 tỷ đồng), chiếm 65,26%. Vốn lồng ghép là 681,500 tỷ đồng, chiếm 9,08%; vốn tín dụng 730,539 tỷ đồng, chiếm 9,73%; vốn doanh nghiệp, HTX 100,550 tỷ đồng, chiếm 1,34%; vốn huy động từ cộng đồng dân cư (bao gồm tiền mặt và giá trị ngày công lao động, vật tư, vật liệu, hiến đất) 1.095,207 tỷ đồng, chiếm 14,59% (không bao gồm kinh phí người dân tự chỉnh trang nhà ở dân cư).

 

 

Lê Thức
Ý kiến bạn đọc
 • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

 • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

 • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

  Giải pháp tiếp đà tăng tốc

  Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top