Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 1 tháng 5 năm 2023 | 13:15

Yên Minh cần quan tâm có trọng điểm và thực hiện 3 Chương trình MTQG

Để đảm bảo tiến độ giải ngân, thực hiện các công trình đạt được mục tiêu, hiệu quả đề ra, huyện Yên Minh cần có giải pháp cụ thể để giải ngân nguồn vốn đầu tư công một cách hiệu quả, thiết thực; cần quan tâm có trọng tâm trọng điểm và thực hiện 3 Chương trình MTQG.

Tiến độ triển khai đang rất chậm

Theo báo cáo mới đây của UBND huyện Yên Minh cho đến ngày 21/4/2023 về tiến độ triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Cụ thể, kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2023 cho thấy, tổng số các nguồn vốn được giao phải giải ngân năm 2023 là 363.449 triệu đồng, số vốn đã giải ngân là 73.826 triệu đồng, chỉ đạt 20,31% kế hoạch. Về kết quả giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đối với vốn đầu tư phát triển năm 2022, tính đến thời điểm báo cáo có 31/39 công trình hoàn thành đang tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2023 của huyện Yên Minh cho thấy, tổng số các nguồn vốn được giao phải giải ngân năm 2023 là 363.449 triệu đồng, số vốn đã giải ngân là 73.826 triệu đồng, chỉ đạt 20,31% kế hoạch.

Đối với 26 công trình đang thi công phấn đấu hoàn thành cuối tháng 4/2023. Tổng số đầu tư được giao là 158.714 triệu đồng, đến thời điểm báo cáo mới chỉ giải ngân được 52.782,714 triệu đồng, đạt 33,26% kế hoạch. Liên quan đến kết quả giải ngân nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2022, tổng số kinh phí sự nghiệp được giao là 51.712 triệu đồng. Tính đến thời điểm báo cáo chỉ giải ngân được 24.987,9 triệu đồng, đạt 48,32% kế hoạch. Về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2023, báo cáo nêu tổng số công trình khởi công mới năm 2023 của huyện Yên Minh là 45 công trình, có 12 công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư và 33 công trình khác giao cho các xã, thị trấn làm chủ đầu tư. 

Lãnh đạo huyện Yên Minh kiểm tra tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Ngam La (Ảnh: Thông tin Yên Minh).

Kết quả giải ngân vốn năm 2023 thể hiện cụ thể với nguồn vốn đầu tư năm 2023 tính đến thời điểm báo cáo đã thực hiện giải ngân được 12.076 triệu đồng, đạt ở mức khiêm tốn là 10,38% kế hoạch. Còn nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2023, tính đến thời điểm báo cáo mới chỉ giải ngân được 1.011 triệu đồng, đạt ở mức thấp với tỉ lệ 0,44% kế hoạch. Thông qua các số liệu trên có thể thấy, tiến độ triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của huyện Yên Minh đang rất chậm. Lý giải về những tồn tại trên, huyện Yên Minh cho rằng nguyên nhân do đội ngũ cán bộ chuyên môn của một số xã còn yếu kém về chuyên môn, gây ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, lập báo cáo khối lượng hoàn thành các công trình và giải ngân vốn.

Lãnh đạo huyện Yên Minh kiểm về thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Ngọc Long

Việc huy động người dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động để thực hiện các công trình áp dụng cơ chế đặc thù còn gặp nhiều hạn chế; cấp ủy, chính quyền xã chưa thực sự quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện và giải ngân các nguồn vốn sự nghiệp thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia; một số cơ quan được giao nguồn kinh phí lớn chưa đẩy nhanh tiến độ; công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn của Ban quản lý dự án huyện còn hạn chế, chưa đáp ứng nhiệm vụ gói thầu, yếu về năng lực chuyên môn…

Ngoài ra, công tác thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình của cơ quan chuyên môn chưa kịp thời, một số công trình còn chậm mặc dù đã được chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn thẩm tra trước.

Cần có giải pháp cụ thể trong giải ngân vốn đầu tư công

Ngay từ đầu năm, tỉnh Hà Giang đã ban hành và triển khai Kế hoạch, Văn chỉ đạo thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quyết định chủ trương đầu tư và giải ngân vốn. Đôn đốc các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các huyện, thành phố rà soát thông tin, số liệu của các dự án được phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 để đăng ký tiến độ thực hiện. 

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, ông Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án tại huyện Yên Minh.

Tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; thực hiện giải ngân ngay các dự án bố trí kế hoạch thu hồi vốn ứng trước và các dự án hoàn thành quyết toán, không để tồn đọng đến cuối năm. Đến ngày 27/3/2023, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt trên 626 tỷ đồng, đạt 8,5% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân thấp do các nguồn vốn đầu tư công 2023 mới được phân bổ chi tiết cho các công trình và trùng vào kỳ nghỉ Tết nguyên đán. 

Tại phiên họp tháng 3 UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần vào cuộc quyết liệt để giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Các huyện, thành phố thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời nắm bắt, xử lý những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; gắn trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Giang, ông Đặng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Trước đó, tại buổi làm việc với Ban thường vụ (BTV) Huyện ủy huyện Yên Minh - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang, ông Đặng Quốc Khánh yêu cầu huyện Yên Minh cần quan tâm có trọng tâm, trọng điểm và thực hiện 3 chương trình MTQG, gắn với phát triển đô thị, nông thôn. Tập trung xây dựng thôn NTM. Quan tâm đến quy hoạch giao thông, quy hoạch và phát triển đô thị; chấn chỉnh việc người dân xây dựng nhà trái phép dọc tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, để phục vụ công tác quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn. Đề nghị công tác giải ngân các chương trình, dự án, có hiệu quả, đúng quy định. Tiếp tục quan tâm đến công tác tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu. Thực hiện có hiệu quả chương trình cải tạo vườn tạp. Tiếp tục quan tâm trồng rừng, bảo vệ môi trường. Để thực hiện được những việc trên, đề nghị Ban thường vụ huyện ủy Yên Minh cần đoàn kết, cùng nhau thực hiện tốt những nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Thanh Hưng (Đài TT-TH huyện Yên Minh - Hà Giang)
Ý kiến bạn đọc
 • Nhiều điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hải Phòng

  Nhiều điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hải Phòng

  Chiều 16/5, ông Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã thông tin một số điểm mới trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 tại Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tuần 20 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố tổ chức.

 • Quảng Nam hỗ trợ nghiên cứu và phát triển ngành Dược liệu

  Quảng Nam hỗ trợ nghiên cứu và phát triển ngành Dược liệu

  Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam mong muốn các doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu Việt Nam cho ý kiến sâu về các giải pháp để phát triển ngành Dược liệu và Mỹ phẩm một cách bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

 • Năm 2025, Hải Phòng hoàn thành sắp xếp 41 đơn vị hành chính

  Năm 2025, Hải Phòng hoàn thành sắp xếp 41 đơn vị hành chính

  Thành ủy Hải Phòng vừa triệu tập Hội nghị để cho ý kiến đối với các Đề án về sắp xếp, thành lập, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025 và chủ trương lựa chọn biểu tượng thành phố.

 • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

  Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

  Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

 • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

  Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

 • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

  Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top