Bắc Giang hướng dẫn người dân sử dụng phân bón tiết kiệm, hiệu quả

KTNT Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang yêu cầu cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương hướng dẫn người dân sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối, hiệu quả, từ đó, giảm chi phí đầu vào, hướng tới nền nông nghiệp bền vững và gia tăng giá trị sản xuất.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang cho rằng, cần tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người dân sử dụng phân bón cân đối và hiệu quả. Tăng cường sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ; thay thế phân bón vô cơ bằng phân bón hữu cơ theo tỷ lệ phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương.

Người dân thị trấn Chũ (Lục Ngạn - Bắc Giang) chăm sóc vải thiều sau thu hoạch.

 

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật canh tác vào sản xuất như: quản lý cây trồng tổng hợp (ICM), quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), 3 giảm 3 tăng, hệ thống thâm canh lúa cải tiến SRI... Khuyến khích người dân áp dụng sản xuất nông nghiệp an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ...

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng phân bón theo nguyên tắc 5 đúng (bón đúng chủng loại phân, bón đúng lúc, bón đúng đối tượng, bón đúng mùa vụ và thời tiết, bón đúng phương pháp) và bón phân cân đối.

Tùy theo ngân sách của từng địa phương, cơ quan chuyên môn bố trí xây dựng mô hình sản xuất phân bón bằng phương pháp tái sử dụng phế phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp, rác thải sinh hoạt... Tổ chức tổng kết đánh giá, tuyên truyền và nhân rộng các mô hình điển hình nhằm ứng dụng trong sản xuất để mang lại hiệu quả cao.

Các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã tăng cường công tác thanh, kiểm tra, quản lý các cơ sở kinh doanh, buôn bán phân bón trên địa bàn. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gian lận thương mại, đầu cơ, tích trữ, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng, đồng thời thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết.

Trước giá nhiều mặt hàng vật tư nông nghiệp, trong đó có phân bón tăng cao; cùng với việc một số nơi người sản xuất sử dụng phân bón, trong đó có phân vô cơ chưa đúng quy trình, liều lượng không chỉ gây hại cho đất mà còn thiệt hại về kinh tế. Việc các cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang, chính quyền địa phương hướng dẫn người dân sử dụng phân bón đúng loại, bón đúng thời điểm, liều lượng là việc làm cần thiết từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, tăng giá trị kinh tế.

 

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn