Bảo Thắng phát động mở rộng 40km đường giao thông nông thôn

KTNT Nhằm góp phần tạo diện mạo và thúc đẩy các phong trào thi đua XD NTM trên địa bàn, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) vừa tổ chức Lễ phát động phong trào mở rộng đường giao thông nông thôn và tổng vệ sinh môi trường năm 2022.

Lễ phát động đã thu hút được rất nhiều cơ quan, đơn vị, cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Là huyện về đích NTM đầu tiên của tỉnh Lào Cai, Bảo Thắng đang trên đà XD NTM nâng cao. Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng GTNT trên địa bàn huyện chưa thực sự đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân. Công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng còn nhiều hạn chế, một số công trình GTNT chưa đồng bộ, nhỏ, hẹp, trọng tải thấp, xuống cấp chưa đáp ứng tốt việc lưu thông hàng hóa.

 

img_4714.JPG
Người dân tự nguyện hiến đất làm đường

 

Trước thực tế đó, huyện Bảo Thắng tổ chức phát động triển khai tập trung đầu tư mở rộng, nâng cấp tất cả các tuyến đường GTNT toàn huyện trong giai đoạn 2021-2025, mục tiêu đầu tư mở rộng, nâng cấp các tuyến đường GTNT với mặt đường rộng từ 3m lên 6m. Dự kiến năm 2022, huyện sẽ mở rộng được 100km đường GTNT, riêng trong đợt phát động lần này sẽ mở rộng 40km GTNT trên địa bàn các xã, thị trấn trong toàn huyện.

 

img_4711.JPG
Những tuyến đường rộng được hình thành

 

Việc chỉnh trang và mở rộng đường giao thông cũng chính là nguyện vọng của đa số người dân nên chính quyền cũng rất thuận lợi khi bà con đồng thuận góp sức hiến đất và kinh phí, như tại xã Phú Nhuận với mục tiêu mở rộng 15km đường từ 4m lên 6m tại 25 thôn. Ông Triệu Kim Phấu, thôn Khe Bá, xã Phú Nhuận cho biết: “Trước đây, con đường rộng 4m nên việc tránh xe, lưu thông, vận chuyển vật tư, thu mua nông sản đều gặp khó khăn. Được xã vận động hiến đất để mở rộng mặt đường bà con nhân dân rất đồng tình hưởng ứng. Con đường mở rộng thêm sẽ mang lại nhiều lợi ích trong việc vận chuyển hàng hóa cũng như đi lại của người dân, tôi và người dân trong thôn rất phấn khởi".

 

img_4717.JPG
Đường làng ngõ xóm được người dân chỉnh trang thành tuyến đường hoa

 

Phát động mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn với mục tiêu nhằm bảo đảm tính đồng bộ, quy mô thống nhất, mỹ quan, phục vụ tốt việc lưu thông hàng hóa, đi lại. Từ đó, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của người dân, góp phần thúc đẩy huyện Bảo Thắng phát triển nhanh, bền vững.

 

img_4715.JPG
Phong trào thi đua đã thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng

 

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận hưởng ứng của người dân, các phong trào do huyện phát động như: Đường điện, đường hoa; mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Bảo Thắng đã và đang tạo ra phong trào thi đua rộng khắp các thôn, tổ dân phố, các khu dân cư trong toàn huyện. Đường giao thông được mở rộng sẽ tạo điều kiện cho người dân đi lại, sản xuất, giao lưu, trao đổi hàng hóa, nâng cao chất lượng tiêu chí về GTNT, tạo tiền đề cho các xã, thị trấn phát triển kinh tế xã hội.

 

 

Nguyên Hoa

Ý kiến của bạn