Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2022  
Thứ sáu, ngày 6 tháng 9 năm 2019 | 13:58

Bình Sơn tiến tới huyện NTM

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG về XDNTM, đến tháng 8/2019, Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã có 9/24 xã đạt chuẩn NTM.

Bình Sơn phấn đấu giai đoạn 2021-2025, tất cả các xã (24/24) đạt chuẩn NTM và được công nhận đạt chuẩn huyện NTM.

 

1.JPG
Mô hình măng tây xanh ở xã Bình Trung bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.
 

Phát triển nông nghiệp theo chiều sâu

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện XDNTM, diện mạo nông thôn của Bình Sơn có nhiều khởi sắc, kinh tế phát triển theo hướng bền vững, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, địa bàn và giữa các dân tộc, nhóm dân cư. Các mục tiêu Chương trình XDNTM trên địa bàn của huyện luôn đi đúng hướng, đạt kết quả khả quan, nhất là công tác xã hội hóa trong xây dựng cơ sở hạ tầng, mà trọng tâm là hạ tầng giao thông nông thôn.

Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất có nhiều tiến bộ; chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, dồn điền đổi thửa được tập trung thực hiện; năng suất, chất lượng cây trồng tăng lên; giá trị thu nhập tăng cao.

Từ nhiều năm qua, ngành nông nghiệp  huyện Bình Sơn đã chuyển dần sang đầu tư về chiều sâu, theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ thâm canh để tăng năng suất và hiệu quả, kết hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp.

Từ năm 2016 đến tháng 6/2019, Bình Sơn đã chuyển đổi được 2.880,64/3.852ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, đạt 74,76% kế hoạch. Diện tích chuyển đổi duy trì hằng năm theo phương án UBND huyện đã phê duyệt. Cây trồng chuyển đổi đem lại thu nhập cao hơn so với trồng lúa  10-20 triệu đồng/ha. Triển khai thực hiện dồn điền đổi thửa giai đoạn 2016-2018 với tổng diện tích 1.194,6ha/16 xã,  tổng kinh phí 31,93 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 19,73 tỷ đồng, ngân sách huyện 6,43 tỷ đồng và ngân sách xã 5,76 tỷ đồng. Từng bước khắc phục tình trạng manh mún ruộng đất, hình thành các vùng sản xuất tập trung phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ đều tăng trưởng mạnh. Những thành tựu đó đã góp phần thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn, tạo cơ sở vững chắc tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Phấn đấu đạt huyện NTM

Ông Phạm Hồng Nguyên, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT kiêm Phó chánh Văn phòng Điều phối XDNTM huyện Bình Sơn, cho biết: Sau gần 10 năm triển khai XDNTM, Bình Sơn đã đạt được những thành tựu đáng kể, đó là những bước đệm quan trọng để địa phương xây dựng kế hoạch dài hơi. Tính đến tháng 8/2019, huyện đã có 9/24 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 37,5%; số lượng tiêu chí bình quân các xã trên địa bàn đạt 15,21 tiêu chí; kế hoạch từ nay đến cuối năm 2019, huyện có thêm 5 xã (Bình Thanh Tây, Bình Phước, Bình Hiệp, Bình Thạnh và Bình Khương) đạt chuẩn xã NTM, nâng số xã đạt chuẩn NTM  lên 14/24 xã (58,33%).

Bình Sơn phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện có 19/24 xã đạt chuẩn xã NTM, có 8 - 10 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu đạt chuẩn, 19 thôn/4 xã bãi ngang ven biển được đầu tư theo quy định. Phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025  tất cả các xã (24/24) đạt chuẩn xã NTM và huyện được công nhận đạt chuẩn NTM.

Trong những năm tới, Bình Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của Chương trình MTQG về XDNTM nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động; tích cực thi đua phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giúp người dân vươn lên thoát nghèo. Huy động tối đa các nguồn lực xã hội để tổ chức triển khai XDNTM; tăng cường đầu tư phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn; huy động các nguồn lực trong dân để đầu tư phát triển sản xuất, lồng ghép các nguồn vốn, chương trình đầu tư trên địa bàn huyện để xây dựng hạ tầng…

 

 

Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
Vinamilk
Xi Mang
hanvet.com.vn
Vinschool
Top