Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ trả lời chất vấn

KTNT Chiều nay (28/10), Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, 4 nhóm vấn đề được đưa ra chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này.

bt_xuan_cuong.jpg

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường sẽ trả lời chất vấn vào tuần sau.

 

 

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, 4 nhóm vấn đề được đưa ra chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này được lựa chọn trên cơ sở tổng hợp từ 73 nhóm vấn đề, đề xuất của 57 Đoàn ĐBQH, 24 vấn đề từ 16 phiếu chất vấn của ĐBQH, 114 vấn đề qua ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Tám.

Kết quả xin ý kiến các ĐBQH cho thấy, có 85% tổng số ĐBQH nhất trí sẽ chất vấn về nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực nội vụ; nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương nhận được 82,4%; lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 78%; lĩnh vực thông tin và truyền thông 77,7%; lĩnh vực thanh tra 70%.

Như vậy, 4 nhóm vấn đề sẽ đưa ra chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp này gồm: Nội vụ; công thương; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thông tin và truyền thông.

Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nội vụ tập trung vào: Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nhất là việc sắp xếp cán bộ, công chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo, thi nâng ngạch cán bộ, công chức và viên chức; Công tác đánh giá cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương tập trung vào: Công tác quản lý, điều tiết điện lực, việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch năng lượng mới và năng lượng tái tạo; Hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường ngoài nước, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thương mại điện tử và kinh tế số, công tác quản lý thị trường, phòng chống gian lận thương mại, quản lý cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng; Phát triển cơ khí chế tạo trong nước, tỷ lệ nội địa hóa, đổi mới công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp. 

Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung vào: Chất lượng, hiệu quả Chương trình Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, công tác quy hoạch trồng trọt, chăn nuôi gắn với thị trường tiêu thụ, ứng dụng khoa học công nghệ cao trong nông nghiệp, công tác xuất khẩu nông sản, thủy sản; Công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng; Hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; công tác quản lý, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại trong khai thác, đánh bắt hải sản trên biển. 

Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông tập trung vào: Công tác quản lý báo chí, quản lý giấy phép trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình, cấp, thu hồi thẻ nhà báo, Công tác quản lý thông tin điện tử, nhất là các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, quản lý quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng; Về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử. 

Thời gian chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 6-8/11.

 

 

D.T

Ý kiến của bạn