Cà Mau công bố 44 sản phẩm OCOP của 25 chủ thể đạt hạng 3 sao cấp tỉnh

KTNT Năm 2021, tỉnh Cà Mau đánh giá, chấm điểm, công nhận thêm 44 sản phẩm OCOP của 25 chủ thể đạt hạng 3 sao cấp tỉnh, nâng tổng số toàn tỉnh có 77 sản phẩm OCOP của 44 chủ thể đạt từ 3 sao trở lên.

Theo Cổng thông tin điện tử Cà Mau, nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Họp mặt doanh nghiệp và các hoạt động phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau” năm 2022, sáng 29/4/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử chủ trì hội nghị công bố sản phẩm OCOP năm 2021 và triển khai kế hoạch chương trình OCOP năm 2022.

cm.jpg

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử (đứng thứ 6, từ trái sang) trao giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP được công nhận năm 2021. Ảnh: Camau.gov.vn

 

Năm 2021, tỉnh Cà Mau đánh giá, chấm điểm, công nhận thêm 44 sản phẩm của 25 chủ thể đạt hạng 3 sao OCOP cấp tỉnh, nâng tổng số toàn tỉnh có 77 sản phẩm OCOP của 44 chủ thể đạt từ 3 sao trở lên (trong đó có 03 sản phẩm đạt 04 sao). Các cấp, các ngành, đơn vị chức năng hỗ trợ cho các chủ thể, thiết kế mẫu mã bao bì, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, truy xuất nguồn gốc, xây dựng website và đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại. Qua kết quả khảo sát sơ bộ, có trên 30% sản phẩm OCOP có doanh thu tăng từ 5 – 8%. Hầu hết giá bán sản phẩm tăng từ 5 – 10%, cá biệt có một số sản phẩm giá bán tăng từ 15 – 20%.

Năm 2022, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu phát triển mới và tiêu chuẩn hóa ít nhất 40 sản phẩm. Công nhận mới ít nhất 30 sản phẩm đạt 3 – 4 sao. Nâng hạng ít nhất 03 sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao lên 4 sao. Củng cố, nâng cao chất lượng kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tại các điểm trưng bày trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, hỗ trợ 77 sản phẩm OCOP được tỉnh công nhận tham gia các hoạt động kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm.

Để Chương trình OCOP trong thời gian tới đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử yêu cầu các cấp, các ngành cần tăng cường chỉ đạo, thực hiện kiên trì, bền bỉ chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Cà Mau, theo phương châm không nóng vội, không chạy theo thành tích. Chú trọng huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng tham gia thực hiện. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan rà soát, bổ sung nhiệm vụ giải pháp nâng cao năng lực công tác hỗ trợ các chủ thể phát triển sản phẩm mới và nâng hạng các sản phẩm được công nhận. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, người dân và các chủ thể về chương trình OCOP. Quảng bá các sản phẩm OCOP được tỉnh công nhận góp phần đưa các sản phẩm đến tay người tiêu dùng trong tỉnh, quốc gia và quốc tế. 

cm1.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử (thứ 5 từ trái sang) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Cà Mau năm 2021. Ảnh: Camau.gov.vn

 Dịp này, tỉnh Cà Mau công bố và trao giấy chứng nhận cho 44 sản phẩm của 25 chủ thể đạt hạng 3 sao OCOP cấp tỉnh năm 2021. Đồng thời, trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Cà Mau năm 2021.

 
 

Trúc Đào

Ý kiến của bạn