Chi cục bảo vệ môi trường Quảng Bình: Nỗ lực đóng góp cho chương trình XDNTM

KTNT Nhằm góp phần cùng địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Bình đã có nhiều hoạt động thiết thực.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Phan Xuân Hào, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Bình, cho biết: Chi cục đã tích cực chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương trong toàn tỉnh nói chung, xã Quảng Phú (huyện Quảng Trạch) nói riêng thực hiện hoàn thành các tiêu chí NTM trong năm 2015. Thường xuyên nắm bắt tình hình, đôn đốc hướng dẫn, tổ chức tập huấn thực hiện các nội dung trong tiêu chí môi trường, tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường huy động các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ cho xã 50 tấn xi măng phục vụ nâng cấp đường nông thôn.

Cần lên tiếng bảo vệ môi trường, có giải pháp tích cực ngăn chặn nước bẩn đường phố "tấn công" nhà dân.

Nhờ vậy, trong năm 2015, 16 xã trong tỉnh đăng ký về đích NTM đã cơ bản đạt được tiêu chí môi trường. Đặc biệt, xã Quảng Phú đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, được UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 3565/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Năm 2016, Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Bình sẽ tiếp tục nhiệm vụ theo sự phân cấp và tham mưu cho lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2017. Hoàn thành quy hoạch đa dạng sinh học đến năm 2020, định hướng tầm nhìn đến năm 2030. Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ và dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2017 trình UBND tỉnh. Tiếp tục điều tra, đánh giá hiện trạng thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu trên địa bàn. Tổ chức hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Đa dang sinh học, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn...

Ngoài ra, công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, đa dang sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường cũng được Chi cục quan tâm, chú trọng thực hiện nhằm đáp ứng nhiệm vụ bức thiết bảo vệ môi trường, giúp cho cuộc sống và sức khỏe của con người ngày càng tốt hơn.

P.V

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn