Công nhận các xã đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao tại huyện Hà Trung

KTNT Đoàn Thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của tỉnh đã tổ chức thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn NTM cho các xã Yến Sơn và Hà Bắc, xã NTM nâng cao cho xã Hà Lĩnh (Trung Hà, Thanh Hóa).

Ngày 29/11, đoàn thẩm định NTM của tỉnh đã đi thực tế, kiểm tra, thẩm định việc phát triển hệ thống các cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa và việc thực hiện 19 tiêu chí theo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện Hà Trung.

đtđ-ntm.jpg
Đoàn thẩm định NTM, NTM nâng cao của tỉnh xét công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao cho các xã trên địa bàn huyện Hà Trung.

Sau khi đi kiểm tra, đoàn đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân các xã.Nhất là qua xây dựng NTM, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, môi trường được quan tâm xanh, sạch, đẹp, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới.

Hơn 10 năm triển khai chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện, đánh giá  điều kiện thực tế của 2 xã Yến Sơn và Hà Bắc, chính quyền hai xã có những cách làm linh hoạt, sáng tạo, huy động nhiều nguồn lực khác nhau để đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng nông thôn, chú trọng phát triển kinh tế đem lại đời sống ấm no cho nhân dân trên địa bàn các xã.

Bên cạnh đó các xã cũng làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch sử dụng đất, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất mới, cách làm kinh tế hộ gia đình, nói đi đôi với làm, từng bước hình các vùng chuyên canh hàng hóa mang lại hiệu quả cao. Đồng thời, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp, giải quyết công ăn việc làm lao động tại địa phương.

 

ht-ntm.jpg
Đoàn thẩm định thăm mô hình sản xuất của Cty TNHH sản xuất thương mại  Bamboovina trên địa bàn xã Yến Sơn.

Đối với xã Hà Lĩnh, từ năm 2014 sau khi được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong xã tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân, tập trung nguồn lực hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao theo lộ trình đã đề ra.

Cho đến nay, xã đã huy động được hơn 300 tỷ đồng để xây dựng NTM nâng cao, đã mở rộng 24 km đường giao thông nông thôn, 9 km đường thôn, xã có rãnh thoát nước và trồng hoa, cây xanh bóng mát, xây dựng hơn 800 vườn hộ, 100% hộ dân được dùng nước sạch sinh hoạt nông thôn.

Đến năm 2021, thu nhập bình quân đầu người xã Yến Sơn ước đạt gần 50 triệu đồng, xã Hà Bắc gần 48 triệu đồng, xã Hà Lĩnh 54 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo của cả 3 xã giảm còn dưới 2%.

 

ntm-ht.jpg
Đoàn thẩm định thăm mô hình trông cam canh của gia đình chị Trịnh Thị Ưng thuộc thôn Thanh Xá 2, xã Hà Lĩnh đang bước vào vụ thua hoạch.

Để đạt được những tiêu chí đã đề ra, toàn bộ hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cấp xã và nhân dân trên địa bàn đã nổ lực chung tay vào cuộc, tập trung nhân lực, vật lực để xây dựng các tiêu chí về NTM. Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của UBND huyện Hà Trung và việc thẩm định của các sở, ngành phụ trách tiêu chí NTM của tỉnh, Đoàn thẩm định đã bỏ phiếu thống nhất xã Yến Sơn và Hà Bắc đạt 19/19 tiêu chí NTM, xã Hà Lĩnh đạt 15/15 tiêu chí NTM nâng cao năm 2021.

 

 

Xuân Sơn

Ý kiến của bạn