Công nhận TP. Tuyên Quang là đô thị loại II

KTNT Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang.

 Một góc thành phố Tuyên Quang.

 

Thành phố Tuyên Quang có diện tích tự nhiên 184,38km2, gồm 10 phường và 5 xã, nằm ở phía Nam tỉnh Tuyên Quang, cách Thủ đô Hà Nội 165km về phía Nam theo QL2, cách thành phố Hà Giang 154km về phía Bắc theo QL2, cách thành phố Thái Nguyên 60km về phía Đông theo QL37, cách thành phố Yên Bái 40km về phía Tây theo QL37.

Thành phố Tuyên Quang là trung tâm hành chính, chính trị, giao lưu kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, đồng thời là đầu mối giao thông, dịch vụ trung chuyển quan trọng phụ trợ cho tuyến hành lang phát triển Hà Nội, Lào Cai; có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tuyên Quang.

Những năm qua, chính quyền và nhân dân tỉnh Tuyên Quang, thành phố Tuyên Quang đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những bước tiến mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực: thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 72,3 triệu đồng/người/năm, bằng 1,42 lần so với thu nhập bình quân đầu người cả nước; mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất đạt 12,51%; dân số toàn đô thị 232.230 người (cuối năm 2019), bao gồm cả dân số thường trú và tạm trú quy đổi; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị đạt 80,04%; tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố đạt 97,48%; tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng đạt 96,2%; đặc biệt tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đạt 100%.

Sau gần 11 năm trở thành đô thị loại III, đến nay, thành phố Tuyên Quang đã hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, đời sống nhân dân được nâng cao, diện mạo đô thị phát triển. Do đó, chủ trương xây dựng và phát triển thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại II của tỉnh Tuyên Quang là phù hợp với thực tiễn và các chương trình, định hướng của quốc gia, của tỉnh về phát triển đô thị.

Việc công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Tuyên Quang sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển của thành phố, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, gia tăng ngân sách từ thuế, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế; đồng thời huy động các nguồn lực trong và ngoài nước, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang nâng cấp đô thị ngày càng khanh trang, hiện đại, nâng cao chất lượng đời sống của người dân trên địa bàn thành phố.

 

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn