Đan Phượng tiên phong XDNTM nâng cao

KTNT Là huyện đầu tiên của Hà Nội được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), Đan Phượng đang tập trung đưa Chương trình XDNTM đi vào chiều sâu, tiếp tục khẳng định là lá cờ đầu trong XDNTM nâng cao.

tr13d.jpg
Phó  bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm mô hình trồng hoa công nghệ cao tại HTX Đan Hoài, huyện Đan Phượng. Ảnh: Trọng Tùng.

 

“3 tập trung, 4 trụ cột, 5 điểm nhấn”

Đây là cách làm NTM mang “bản sắc riêng” của Đan Phượng. Ông Nguyễn Tất Thắng, Bí thư Huyện ủy, cho biết, 3 tập trung là tập trung cho công tác tuyên truyền về kết quả XDNTM, mô hình hiệu quả, nêu gương người tốt việc tốt, phong trào cụ thể; tập trung các lực lượng tham gia XDNTM, trong đó các đoàn thể làm nòng cốt; tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện XDNTM.

4 trụ cột trong sản xuất nông nghiệp là, chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi; thu hút phát triển nông nghiệp công nghệ cao; nâng cao chất lượng nông sản; xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, chuỗi giá trị, thương hiệu, củng cố phát triển HTX.

5 điểm nhấn là phát huy truyền thống văn hóa của địa phương, làng xã; xây dựng nếp sống văn minh, trong đó chú trọng thực hiện tang hỏa táng, đưa tro cốt vào nhà bảo quản chung của xã; môi trường sạch, trọng tâm là vệ sinh môi trường, xử lý rác thải tại hộ gia đình; chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân theo nguyên lý bác sĩ gia đình; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đến năm 2020 đạt 100%.

Nhờ đó, trong 6 tháng qua, huyện đã chuyển thêm được 66ha đất sang trồng hoa, cây ăn quả, rau an toàn, nâng diện tích trồng hoa trên địa bàn đạt 507ha, cây ăn quả hơn 600ha. Tiếp tục thực hiện truy xuất nguồn gốc hàng hóa đối với các sản phẩm chủ lực gồm bưởi tôm vàng, rau hữu cơ và hoa lan, nâng cao giá trị, thương hiệu sản phẩm.

Cùng với đó, Đan Phượng tập trung quy hoạch và xây dựng 6 cụm công nghiệp làng nghề, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động  với thu nhập ổn định, nâng cao đời sống của người dân gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

Khởi công 65 công trình cơ sở hạ tầng, hoàn thành đưa vào sử dụng 66 dự án. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,6 triệu đồng/người/năm…  8/15 xã đạt chuẩn văn hóa NTM, 95/120 làng, cụm dân cư văn hóa, tỷ lệ người chết được hỏa táng đạt 48,5%.

Nâng cao chất lượng các tiêu chí

Thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, XDNTM, nâng cao đời sống nông dân, UBND huyện Đan Phượng đã tham mưu Ban chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch năm 2019, trong đó tập trung chỉ đạo 7 xã Đồng Tháp, Phương Đình, Thọ An, Trung Châu, Tân Hội, Tân Lập, Liên Hà rà soát, thực hiện bộ tiêu chí NTM nâng cao, phấn đấu đạt chuẩn năm 2019.

Kết quả rà soát theo bộ tiêu chí NTM nâng cao, cả 7/7 xã trên đã đạt và cơ bản đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Trong đó, 2 xã Phương Đình và Liên Hà đã đạt và cơ bản đạt 18 tiêu chí. Kết quả nổi bật trong XDNTM của huyện là trong tổng số 15 xã, hiện chỉ còn Trung Châu có tỷ lệ hộ nghèo 1,06%; các xã còn lại đều có tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%.

Đan Phượng đã phê duyệt quy hoạch trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn của 3 xã Đan Phượng, Song Phượng, Liên Trung; 8 xã Trung Châu, Phương Đình, Tân Lập, Thọ An, Liên Hà, Đồng Tháp, Hồng Hà, Liên Hồng đã gửi hồ sơ quy hoạch xin ý kiến  Sở Quy hoạch và Kiến trúc; các xã còn lại đang hoàn thiện hồ sơ.

Đối với kết quả thực hiện 9 tiêu chí huyện NTM nâng cao, đến nay, Đan Phượng đã đạt 7/9 tiêu chí gồm: Quy hoạch, Giao thông, Thủy lợi, Điện, Sản xuất, An ninh trật tự, Chỉ đạo XDNTM. Còn  tiêu chí môi trường đến tháng 6/2019 đạt 92%, kế hoạch năm 2019 đạt 95% và hợp phần trường học trong nhóm tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục đạt 67%.

Đánh giá cao việc triển khai XDNTM của huyện Đan Phượng, Phó chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội Hoàng Thị Huyền đề nghị UBND huyện Đan Phượng tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác XDNTM tại 7 xã theo kế hoạch. Sớm hoàn thành phê duyệt quy hoạch trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn. Huy động nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư nâng cấp hạ tầng, nhất là các trang thiết bị vui chơi, giải trí và thể thao ngoài trời.

Bên cạnh đó, triển khai thí điểm mô hình phân loại rác tại nguồn tại 3 xã Đan Phượng, Song Phượng, Liên Trung, trên cơ sở đánh giá, nghiên cứu nhân rộng để thực hiện tốt tiêu chí bảo vệ môi trường. Đồng thời, tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU, trong đó, cần chỉ rõ những kết quả, đúc rút kinh nghiệm và hạn chế, làm tiền đề để tổ chức triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa công tác XDNTM.

 

 

Thành Nam – TB

Ý kiến của bạn