Hà Nam cần thúc đẩy mạnh CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”

KTNT KTNT-Ngày 11/12, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các thành viên trong Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã về kiểm tra công tác mặt trận năm 2017 của tỉnh Hà Nam.

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra công tác mặt trận của tỉnh Hà Nam.

Năm 2017, MTTQ các cấp trong tỉnh Hà Nam tập trung nâng cao hiệu quả tuyên truyền, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc,... Các chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức thành viên về công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng các mô hình điểm về sản xuất an toàn, bảo đảm vệ sinh môi trường góp phần đưa các phong trào thi đua, các cuộc vận động (CVĐ) ngày càng hiệu quả.

Trong năm, MTTQ các cấp đã tổ chức 238 cuộc giám sát trên các lĩnh vực: Xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách dành cho người có công, công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo...

Các hoạt động chăm lo cho hộ nghèo, hoạt động đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được đẩy mạnh. Chương trình “Đêm chung tay Tết vì người nghèo Xuân Đinh Dậu 2017” toàn tỉnh tiếp nhận từ sự ủng hộ, nguồn đóng góp của cán bộ, đảng viên, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm hơn 17 tỷ đồng, vận động thu về Quỹ vì người nghèo trên 16 tỷ đồng; xây dựng được 305 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá hơn 9,1 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ chính sách…

MTTQ các cấp đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung hướng về cơ sở. Công tác nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân thường xuyên được quan tâm.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nhiệm vụ còn một số hạn chế: Việc phối hợp giải quyết đơn thư của một số đơn vị, nhất là cấp huyện chưa hiệu quả. CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thực hiện còn mang tính hình thức. Trình độ năng lực của một bộ phận cán bộ chuyên trách ở các cấp còn hạn chế. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời, sâu sát…

Tại buổi làm việc, đoàn công tác tập trung trao đổi, thảo luận để làm rõ một số vấn đề như: Thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các phong trào, các CVĐ trên địa bàn tỉnh, nhất là CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Kinh nghiệm của tỉnh trong việc tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện các thủ tục hành chính; Kinh nghiệm tổ chức lấy ý kiến của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới; Đề án giám sát cải cách hành chính, thanh tra nhân dân, các vấn đề trọng tâm công tác giám sát năm 2018; Những khó khăn khi thực hiện phong trào sáng tạo, đoàn kết…

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam đã thông tin với đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017. Khẳng định trong những thành tích chung đó có sự đóng góp quan trọng của MTTQ các cấp.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Nam, đồng chí Phạm Sỹ Lợi tiếp thu ý kiến của các thành viên trong đoàn công tác để có những chỉ đạo phù hợp, sát thực tế. Đồng thời đề nghị MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể trong tỉnh Hà Nam tập trung đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động, thực hiện hiệu quả các CVĐ: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đối với những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác mặt trận năm 2018 phải thực sự chất lượng, đi vào chiều sâu.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao công tác mặt trận của tỉnh Hà Nam trong năm 2017, đặc biệt là công tác chỉ đạo triển khai nhiệm vụ, công tác giám sát, phản biện xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, thời gian tới Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh Hà Nam lưu tâm các giải pháp để thực hiện có hiệu quả hơn nữa các CVĐ, đặc biệt CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục coi trọng và làm tốt công tác tôn giáo.

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam cần nghiên cứu, rà soát để việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân thực sự thiết thực, hiệu quả. Công tác giám sát cần có trọng tâm, trọng điểm.

Cùng đó quan tâm phát triển các tổ chức thành viên; Xây dựng nhóm nòng cốt, chú trọng nhân rộng các mô hình hay, kinh nghiệm mới. Phát huy vai trò, chức năng của MTTQ trong tình hình mới; Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp…

Cùng ngày đoàn công tác đã tham quan và đánh giá kết quả thực hiện mô hình của khu dân cư thôn Dũng Liêm, xã Tràng An( Bình Lục, Hà Nam), đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các thành viên trong đoàn đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng khu dân cư văn hóa đại đoàn kết gắn với sản xuất nông sản sạch. Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng mong muốn thôn Dũng Liêm tiếp tục thực hiện tốt hơn CVĐ và mô hình này, đồng thời hy vọng có nhiều địa phương triển khai thực hiện được như Dũng Liêm,...

Hà Nam

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn