Hà Nam: Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XII

KTNT Sáng 25/5, tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam, Liên đoàn lao động tỉnh Hà Nam tổ chức đại hội công đoàn tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2018-2023.

BCH LĐLĐ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023.
Theo báo cáo của ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ XI, các cấp CĐ trong tỉnh đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật về lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp... qua hoạt động kiểm tra, giám sát đã kịp thời kiến nghị với người sử dụng lao động giải quyết những vướng mắc của CNLĐ ngay tại cơ sở.
 
Trong chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, LĐLĐ tỉnh đã tích cực tham mưu với Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh, xây dựng văn bản hướng dẫn các cấp CĐ phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức thực hiện quy chế dân chủ. Hàng năm, đã có 100% các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCCVC; 74% DN ngoài nhà nước (có tổ chức CĐ) tổ chức Hội nghị NLĐ, đạt 113,8% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội XI CĐ tỉnh đã đề ra.
 
Việc đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động với NLĐ đã được quan tâm chú trọng, 5 năm đã có 365 cuộc đối thoại giữa người sử dụng lao động với NLĐ. Thông qua đối thoại, các doanh nghiệp đã chủ động thông tin đến NLĐ về kết quả sản xuất, kinh doanh, định hướng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thời gian tới; chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp, nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của NLĐ đối với doanh nghiệp...
Đồng chí Bùi Văn Cường-Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Đại hội.
Về tổ chức hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các sở, ban, ngành với CNLĐ đã được các cấp CĐ tập trung thực hiện. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 2 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của tỉnh, của huyện và 3 cuộc đối thoại giữa lãnh đạo các sở, ngành chức năng với CNLĐ; CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức 20 cuộc đối thoại giữa NLĐ với các cơ quan quản lý lao động để tuyên truyền pháp luật và giải đáp các ý kiến đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, người lao động...
 
Đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ghi nhận, biểu dương đánh giá cao những kết quả mà các cấp CĐ tỉnh đạt được. Những kết quả này đã khẳng định vai trò của tổ chức CĐ trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đồng thời, đóng góp không nhỏ vào hoạt động CĐ tỉnh Hà Nam, phong trào CNVCLĐ cả nước.
Đồng chí Bùi Văn Cường đã tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Đại hội.
Đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh, trong thời gian tới, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu, tham gia các hiệp định tự do thế hệ mới, cùng với đó là tác động của cách mạng công nghiệp 4.0… điều đó sẽ khiến quan hệ lao động ngày càng phức tạp hơn, yêu cầu của đoàn viên, NLĐ với tổ chức CĐ ngày càng cao. Trước bối cảnh đó, các cấp CĐ cần phải làm quyết liệt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ, bởi như vậy mới có được sự tin tưởng của đoàn viên ccoong đoàn, NLĐ.
 
Đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng cho rằng, các cấp CĐ cần tham gia thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát thực hiện pháp luật liên quan đến quyền lợi ích chính đáng của NLĐ; làm tốt công tác ký kết TWLĐTT.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang-Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam trao cờ cho BCH.
Cùng với đó, các cấp CĐ cần phát huy vai trò trong thực hiện dân chủ cơ sở; cần kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ; đẩy mạnh quan tâm lợi ích của đoàn viên, NLĐ cả về lợi ích vật chất, tinh thần, chính trị, trước mắt tập trung xây dựng dự án Thiết chế CĐ tại KCN Đồng Văn; quan tâm giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng kết nạp; đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh, khen thưởng kịp thời NLĐ…
 
Đồng chí Bùi Văn Cường đã tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Đại hội với mong muốn cán bộ đoàn viên toàn tỉnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Tại Đại hội đã bầu BCH LĐLĐ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 33 đồng chí; bầu 8 đại biểu chính thức và 1 dự khuyết dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. BCH LĐLĐ tỉnh khóa mới đã bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ; 5 đồng chí vào Uỷ ban Kiểm tra. Đồng chí Trịnh Văn Bừng tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023.
 
 
 
 

Hà Nam

Ý kiến của bạn