Hà Nam: Kim Bảng phấn đấu trở thành huyện NTM kiểu mẫu

KTNT Với niềm vui nhân đôi, sáng 22/12, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Bảng (Hà Nam) long trọng tổ chức Lễ đón nhận huyện Kim Bảng đạt chuẩn NTM năm 2017.

Trong không khí cả nước đang thi đua lập nhiều thành tích cao nhất chào mừng năm mới và hướng tới kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, với niềm vui nhân đôi, sáng 22/12, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Bảng long trọng tổ chức Lễ đón nhận huyện Kim Bảng đạt chuẩn NTM năm 2017. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà.

 Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng đọc diễn văn tại buổi lễ.

 
Kế thừa những thành tựu về phát triển nông nghiệp, nông thôn qua các thời kỳ của các thế hệ lãnh đạo và truyền thống của nhân dân Kim Bảng, sau 07 năm thực hiện XDNTM, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, với cách làm sáng tạo và bước đi phù hợp, nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, Kim Bảng đã chuyển mình rõ nét về cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội; đạt chuẩn huyện NTM năm 2017, sớm hơn so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kim Bảng lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; là một trong 2 huyện về đích NTM của tỉnh Hà Nam.

 Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trao quyết định huyện NTM cho nhân dân và chính quyền huyện Kim Bảng.

XDNTM thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng từ huyện đến cơ sở, đã huy động được cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia; với quan điểm XDNTM chủ thể là người dân, lấy dân làm gốc, lấy thôn, xóm, gia đình là hạt nhân; quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát và dân hưởng thụ”.
 
Từ năm 2011 đến nay, huyện đã ưu tiên nguồn lực, huy động xã hội hóa đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh, tạo nên diện mạo mới, nông thôn khang trang, xanh, sạch, đẹp. Toàn huyện đã huy động được gần 2.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách 43%, vốn cộng đồng dân cư và các nguồn vốn khác 57%.
 
Kinh tế nông thôn có bước phát triển mới, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Nông nghiệp, nông thôn được quan tâm đầu tư và phát triển. Sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa, quy mô lớn với trình độ thâm canh cao, mang lại giá trị kinh tế cao, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trưởng bình quân 3,5%/năm.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trao Cờ thi đua cho chính quyền huyện Kim Bảng 

Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định. 100% Đảng bộ, chính quyền xã đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh” và “Chính quyền cơ sở vững mạnh”. Các tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt danh hiệu tiên tiến trở lên. 100% xã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hàng năm không có đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp, lực lượng công an xã được xây dựng, củng cố trong sạch vững mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tệ nạn xã hội được kiềm chế.
 
Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nâng cấp, đồng bộ, diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt, ngày càng khang trang, sạch sẽ và văn minh. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên.
 
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, cùng với sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của nhân dân trong huyện, Chương trình XDNTM của huyện Kim Bảng đã được ghi nhận, nhiều năm liền (từ năm 2011 - 2014 và năm 2018) được Chính phủ tặng Cờ thi đua; năm 2015 vinh dự là 01 trong 03 huyện của cả nước được Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua “Chung sức XDNTM” và nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. 

 Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho Đảng bộ và chính quyền nhân dân huyện Kim Bảng.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững; sau khi được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM, Kim Bảng đặt ra mục tiêu trong thời gian tới là xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, có kinh tế phát triển toàn diện, bền vững; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với việc phát triển đô thị; dân chủ được phát huy; bản sắc văn hóa được giữ vững; môi trường bảo đảm, an ninh được tăng cường; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; hệ thống chính trị vững mạnh.

 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông nhấn mạnh, XDNTM là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Do vậy, để giữ vững những tiêu chí đã đạt được, phấn đấu đạt những thành tích cao hơn, Kim Bảng cần chú trọng phát huy sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động về nhiệm vụ XDNTM kiểu mẫu, bền vững; triển khai xây dựng xã NTM kiểu mẫu; tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển các đô thị, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn, đặc biệt quan tâm hỗ trợ, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, liên kết chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; thường xuyên phát động phong trào vệ sinh môi trường tại các xã, thị trấn, thôn, xoám, khu dân cư; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, sắp xếp, tổ chức bộ máy, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
 
 
 

Hà Nam

Ý kiến của bạn