Hà Nội đề nghị tăng 2.692 biên chế cho giáo viên

KTNT Tại phiên họp của HĐND thành phố Hà Nội vào chiều ngày 4/12, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội bà Vũ Thu Hà cho biết, UBND TP Hà Nội đề nghị tăng 2.692 biên chế để bố trí cho giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách theo Công văn số 5378/BNV-CCVC của BNV.

Tạm thời đưa vào Quỹ dự phòng biên chế và sẽ phân bổ cho các trường trên cơ sở định mức và kết quả thực tế tuyển dụng đối với các giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách còn tiếp tục phải giải quyết; tăng 80 biên chế viên chức bổ sung vào dự phòng phát sinh trong năm.
 
hà-nội-vụ.jpg
Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà

 

Trước khi các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết, trình bày Tờ trình của UBND TP tại kỳ họp, Giám đốc Sở Nội vụ TP Vũ Thu Hà cho biết, việc xây dựng kế hoạch tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020 được thực hiện theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về thực hiện tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10%.
 
Biên chế công chức năm 2020 sẽ thực hiện giảm 2%, đúng theo số biên chế Bộ Nội vụ giao.
Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của TP trong năm 2020 và căn cứ nêu trên, UBND TP báo cáo HĐND TP xem xét về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của TP năm 2020, trong đó, biên chế hành chính là 9.479 biên chế, bao gồm 8.042 biên chế, giảm 185 biên chế so với năm 2019.
 
Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-Chính phủ là 1.437 chỉ tiêu, giữ nguyên so với năm 2019.
 
Biên chế sự nghiệp là 142.564 biên chế, trong đó, biên chế viên chức là 122.765 biên chế (dự phòng: 2.793 biên chế), giảm 1.000 biên chế so với năm 2019.
 
Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-Chính phủ là 10.869 chỉ tiêu, giảm 405 chỉ tiêu so với năm 2019.
 
Lao động hợp đồng theo định mức là 8.930 chỉ tiêu, không thay đổi so với năm 2019.
 
Ngay sau khi có Công văn số 5378/BNV-CCVC, ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã ban hành Văn bản chỉ đạo số 5130/UBND-NC về việc tiếp tục thực hiện thi tuyển và xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập.
 
Theo đó giao cho Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai tổ chức thi tuyeenrvaf xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã vào ngày 17/11/2019 theo đúng kế hoạch; sau đó sẽ thực hiện tuyển dụng đặc cách theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Công văn số 9028-CV/VPTW ngày 11/3/2019 và của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1480/VPCP-TCCV ngày 05/6/2019; của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019.
 
Thời gian vừa qua Hà Nội có hơn 3000 giáo viên đã có đơn gửi đến các cấp lãnh đạo đề nghị xem xét để những giáo viên đã có thời gian công tác liên tục từ 5 năm trở lên và đã đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 31/12/2105 được xét tuyển đặc cách viên chức. Với đề nghị này số giáo viên công tác lâu năm trong ngành giáo dục Thủ đô sẽ có cơ hội được xét tuyển đặc cách vào viên chức.
 
 
 
 
 
 

  Ngọc Thủy

Ý kiến của bạn