Hà Nội tạm dừng thi tuyển viên chức giáo viên

KTNT Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung vừa ban hành Công văn số 5119/UBND-NC về việc thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ về tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm từ năm 2015 trở về trước.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 về việc tuyển dụng đặc cách đối vó giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm từ năm 2015 trở về trước, UBND thành phố chỉ đạo: 
 
Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan thực hiện nội dung Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm từ năm 2015 trở về trước, tạm dừng việc thi tuyển và xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã để thực hiện theo nội dung của văn bản nêu trên, báo cáo UBND thành phố.
 
ducchung-7753-1567051646-15670646800041245332110-crop-1567064684495450313366.jpg
Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký Văn bản tạm dừng việc thi tuyển và xét tuyển giáo viên
 
 
Trước đó, trong phiên trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội trong kỳ họp thứ Tám vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, ông đã chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm chỉnh việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm từ ngày 31/12/2015 trở về trước.
 
Theo Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 của Bộ Nội vụ. Đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách là giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị rí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu vị trí tuyển dụng.
 
265bd4a50fca40efef2f2ef0994789d2.jpg
Văn bản tạm dừng thi tuyển và xét tuyển giáo viên của Hà Nội

 

Theo biên chế giáo viên năm 2019 của Hà Nội là 80.812 người và số giáo viên hiện có là 68.282 và số còn thiếu là 12.530 người và có tổng số là 8.394 giáo viên hợp đồng đang giảng dạy ở 3 khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.
 
Trong đó số giáo viên có thời gian hợp đồng dưới 5 năm là 5.664 người và số giáo viên có thời gian hợp đồng lao động liên tục từ 5 năm đến 19 năm tại 19 quận huyện là 2.730 người.
 
Theo thông báo kết luận của Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, qua rà soát của các quận, huyện, thị xã, không ai trong số 2.923 giáo viên của Hà Nội đủ điều kiện xét tuyển đặc biệt vào viên chức theo quy định tại khoản 7 điều 2 Nghị định 161/2018.
 
Tất cả các giáo viên hợp đồng này không được xét tuyển đặc cách do không đủ điều kiện: “Người ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”, theo quy định tại Nghị định 161/2018.
 
Như vậy, với Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 của Bộ Nội vụ thì tất cả các 2.923 giáo viên của Hà Nội có khả năng sẽ được tuyển dụng đặc cách.
 
 
 
 
 

Ngọc Thủy

Ý kiến của bạn