Hà Tĩnh: Kinh tế HTX góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp và XDNTM

KTNT Sáng nay (29/6), Liên minh HTX Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo báo cáo của Liên minh hợp tác xã Hà Tĩnh, hiện tại toàn tỉnh có 2.822 THT với 21.645 thành viên, có 1.255 HTX với 117.355 thành viên, trong đó 730 HTX nông, lâm và thủy sản, 125 HTX công nghiệp, TTCN, DV quản lý điện, 155 HTX môi trường, 57 HTX vận tải – xây dựng, 136 HTX thương mại, chợ, 28 quỹ tín dụng nhân dân, 24 HTX dịch vụ tổng hợp và lĩnh vực khác; 122 HTX, 127THT liên kết với  doanh nghiệp tạo chuỗi giá trị. Số HTX, THT góp phần quan trọng giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hoàn thành tiêu chí số 13, tiêu chí số 17 trong bộ tiêu chí Quốc gia XDNTM, đến nay bình quân thu nhập của thành viên và người lao động đạt trên 40 triệu đồng/năm, có HTX thu nhập đạt trên 200 triệu/đồng/người/năm….

Liên minh HTX đã tích cực tham mưu tuyên truyền thực hiện các chủ trương phát triển KTTT; tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ phát triển HTX; triển khai xây dựng mô hình HTX kiểu mới với chuỗi sản phẩm hàng hóa chủ lực; tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, nông nghiệp, nông thôn...

Nhiệm kỳ tới, Liên minh HTX Hà Tĩnh phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn NTM đều có HTX hoạt động hiệu quả, xây dựng 30 – 40 mô hình HTX liên kết chuỗi/năm, thu nhập bình quân của lao động kinh tế tập thể tăng gấp đôi so với năm 2016, mỗi năm bình quân mỗi xã thành lập 3 – 4 HTX, 10 tổ hợp tác, thành lập 1-2 liên hiệp HTX trong các lĩnh vực…

Phát biểu chúc mừng và chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự ghi nhận đóng góp của kinh tế hợp tác Hà Tĩnh vào sự phát triển KT – XH, xây dựng NTM tỉnh nhà. Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đề nghị Hà Tĩnh tập trung nâng cao chất lượng các HTX, xây dựng và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới gắn liên kết chuỗi giá trị, tăng sức cạnh tranh và hội nhập sâu rộng; hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ, bổ sung thêm quỹ hỗ trợ HTX để tiếp sức cho HTX phát triển; xây dựng chiến lược phát triển kinh tế hợp tác dài hạn theo hướng bền vững, theo chiều sâu...

Nội tại HTX cần xây dựng phương án SX-KD hiệu quả, tăng cường áp dụng KH-KT nâng cao giá trị, hướng tới liên hiệp HTX tạo sản phẩm hàng hóa quy mô lớn; Liên minh HTX tỉnh chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động...

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 45 thành viên

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam tặng cờ thi đua cho các tập thể 

Trà Giang

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn