Hải Phòng: Huy động hơn 40.000 tỷ đồng cho XDNTM

KTNT TP. Hải Phòng đã huy động hơn 40.000 tỷ đồng để thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn (2016-2020) gấp 2,5 lần giai đoạn (2010-2015), từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được Hải Phòng triển khai trên địa bàn 139 xã, thuộc 7 huyện. Để đưa chương trình đi vào cuộc sống, những năm qua, hàng loạt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hải Phòng được ban hành, từng bước cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Hệ thống Ban chỉ đạo xây dựng NTM được thành lập đồng bộ từ thành phố đến cấp thôn, xóm.
 
Thực hiện chương trình xây dựng NTM đã mang lại cho người nông dân nhiều hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp.
Thực hiện chương trình xây dựng NTM đã mang lại cho người nông dân nhiều hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp.
Trong nhiệm kỳ (2015 – 2020) vừa qua, thành phố ban hành nhiều cơ chế, chính sách để đẩy nhanh tiến độ thực hiện NTM. Theo chủ trương của Thành ủy, HĐND thành phố đã ban hành cơ chế hỗ trợ xi măng để nhân dân xây dựng đường thôn xóm, đường nội đồng; hỗ trợ gạch, xi măng để xây mới, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách.
 
5 năm (giai đoạn 2016-2020), tổng vốn huy động trên toàn thành phố đạt trên 40.000 tỷ đồng, gấp 2,5 lần giai đoạn 2010-2015 (15.857 tỷ đồng), trong đó, nguồn vốn được huy động từ nhân dân đóng góp 5.865 tỷ đồng.
 
Thành phố đã có nhiều chủ trương, chính sách để thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Đã hình thành mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, sản xuất những sản phẩm nông nghiệp có giá trị gia tăng cao. Thu nhập bình quân đầu người trong sản xuất nông nghiệp năm 2020 đạt 56,4 triệu đồng/năm, tăng 52% so với năm 2015 (36,9 triệu đồng/người). Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2020 ước đạt 15.335,9 tỷ đồng, gấp 1,08 lần năm 2015 (14.235,8 tỷ đồng), tăng bình quân 1,5%/năm.
 
Đến hết năm 2019, trên địa bàn TP. Hải Phòng đã có 100% số xã (139/139 xã) đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV đề ra trước 1 năm. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1531/QĐ-TTg ngày 8/10/2020 công nhận huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng đạt chuẩn NTM năm 2019. Đây là huyện đầu tiên của Hải Phòng được công nhận chuẩn NTM.
 
Thành công từ chương trình xây dựng NTM đã tạo nên sự chuyển biến căn bản về hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, điều kiện sinh sống, lao động sản xuất và đời sống của người dân khu vực nông thôn được cải thiện, nâng cao đáng kể.
 
 
 

Phạm Trang

Ý kiến của bạn