Hòa Đồng: Mốc son xây dựng xã NTM nâng cao

KTNT Năm 2020, xã Hòa Đồng (Tây Hòa - Phú Yên) ghi nhận mốc son về xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao. Đây là tiền đề để Hòa Đồng tiếp tục xây dựng xã NTM kiểu mẫu trong tương lai.

t24d.jpg
Lễ công bố Hòa Đồng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

 

Ông Võ Bá Đạt, Chủ tịch UBND xã Hòa Đồng, cho biết: Để đạt được 15 tiêu chí NTM nâng cao trong năm 2020, cả hệ thống chính trị đều đồng thuận vào cuộc. Từ xã thuần nông, Hòa Đồng đã biết tận dụng lợi thế, tiềm năng về đất đai để phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân.

Từ cuộc vận động nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào trồng trọt, chăn nuôi, Hòa Đồng đã tạo ra nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều hộ gia đình chuyển đổi diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao (32,2ha); Trong đó, chuyển đổi trồng cỏ và trồng rau muống nuôi bò là 18ha; chuyển đổi trồng sen lấy hạt là 14,2ha.

Trong chăn nuôi, Hòa Đồng đã có nhiều mô hình nuôi vịt Pháp, nuôi rắn hổ trâu, nuôi vịt trời, nuôi cầy vòi hương, nuôi chình bông, nuôi dê thương phẩm… Với mô hình trồng sen, HTX thu mua toàn bộ hạt sen tươi và đầu tư hệ thống máy móc để chế biến cho ra các loại sản phẩm như: hạt sen khô, bột sen, tim sen… Qua các mô hình nói trên, HTX nông nghiệp KD-DV Hòa Đồng thực sự đóng vai trò “bà đỡ” đến từng hộ gia đình.

Mốc son của năm Canh Tý đã tạo nên sắc Xuân Tân Sửu của xã Hòa Đồng, lan tỏa đến từng xóm, gõ từng nhà. Tin tưởng rằng, mốc son đạt được trong xây dựng NTM nâng cao sẽ tiếp sức đưa Hòa Đồng tiến lên đạt xã NTM kiểu mẫu trong tương lai.

 

Tây Hòa là huyện đầu tiên của tỉnh Phú Yên đạt chuẩn huyện NTM năm 2018 (với 10/10 xã). Cuối năm 2020, 10/10 xã của huyện giữ vững xã NTM, trong đó Hòa Đồng là đơn vị đầu tiên của Tây Hòa đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Trong năm 2021, Tây Hòa phấn đấu xây dựng thêm 4 xã NTM nâng cao: Hòa Tân Tây, Hòa Phong, Hòa Mỹ Đông và Hòa Mỹ Tây.

Với định hướng phát triển NTM, Tây Hòa phấn đấu đến cuối năm 2024 sẽ có 02 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu là Hòa Đồng và Hòa Tân Tây.

 

 

Phi Công

Ý kiến của bạn