Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 26 tháng 2 năm 2024  

Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết đơn thư của công dân

14/07/2020 08:06

Thời gian qua, Kinh tế nông thôn nhận được một số đơn thư của bạn đọc và sẽ chuyển nội dung đề nghị cơ quan chức năng xem xét, xử lý, giải quyết theo quy định.

Top