Nguyệt Đức hoàn thành 16/19 tiêu chí XDNTM

KTNT Nhìn lại chặng đường hơn 6 năm xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nguyệt Đức (Thuận Thành - Bắc Ninh) hoàn toàn có quyền tự hào khi đã hoàn thành 16/19 tiêu chí. Bởi đó là sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và người dân.

Giao thông nông thôn là tiêu chí khó hoàn thành với xã Nguyệt Đức.

Mở đầu câu chuyện, ông Nguyễn Văn San, Chủ tịch UBND xã Nguyệt Đức, cho biết: Khi chúng tôi bắt tay vào XDNTM, Đảng ủy, chính quyền, các hội, đoàn thể đều quyết liệt vào cuộc nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân. Các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực vận động các thành viên, hội viên tham gia thực hiện Chương trình XDNTM. Tất cả các thôn xóm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh”.

Đặc biệt, Nguyệt Đức đã nỗ lực triển khai nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.

Không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước, chính quyền và người dân xã Nguyệt Đức đã cùng nhau bàn bạc, xây dựng phương án cụ thể để vượt qua khó khăn ban đầu bằng chính nội lực của địa phương. Đó là huy động sức dân, lấy sức đóng góp của nhân dân để XDNTM. Nhờ vậy, Nguyệt Đức cũng đã thu được kết quả khả quan.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, công tác tuyên truyền được chú trọng ngay từ đầu, từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Bởi vậy, dù chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, kinh phí để thực hiện XDNTM còn nhiều hạn chế, nhưng nhờ thực hiện tốt Quy chế dân chủ công khai, minh bạch các khoản thu, chi để người dân biết, nhiều công trình đã hoàn thành. Quá trình thực hiện công trình, người dân giám sát và cho ý kiến cụ thể để thực hiện. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác dân vận, người dân đã chủ động, tích cực đóng góp tiền của, công sức cho XDNTM. Quan điểm của xã là, những tiêu chí dễ làm trước, tiêu chí khó thì đẩy mạnh tuyên truyền để huy động mọi nguồn lực… Với cách làm đó, Nguyệt Đức đã tạo được sự đồng thuận cao, phát huy tính dân chủ tập thể trong nhân dân.

Thực tế cho thấy, Nguyệt Đức là xã đi lên từ xuất phát điểm thấp. Với những nỗ lực phấn đấu, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, công cuộc XDNTM của Nguyệt Đức đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Riêng năm 2017, tổng thu nhập giá trị sản phẩm xã hội của xã đạt 353 tỷ 988 triệu đồng, trong đó, nông nghiệp đạt 120 tỷ 500 triệu đồng, chiếm 34% tỷ trọng; thương mại, dịch vụ, việc làm 204 tỷ 988 triệu đồng, chiếm 57,9% tỷ trọng; tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 28 tỷ 500 triệu đồng, chiếm 8,1% tỷ trọng. Thu nhập bình quân đạt 36 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,26%. Đây chính là nhân tố quan trọng, là động lực mạnh mẽ để Nguyệt Đức quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, hoàn thành 19/19 tiêu chí XDNTM trong năm 2018.

   Nguyễn Đức Sơn

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn