Quảng Ngãi: Triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tại Bình Sơn

KTNT Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới…

Ngày 29/5, Chi Cục phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với huyện Bình Sơn tổ chức Hội nghị triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) cho lãnh đạo UBND xã, giám đốc HTX nông nghiệp, chủ cơ sở sản xuất sản phẩm đặc trưng ở 25 xã, thị trấn của huyện Bình Sơn.
 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

 

​Tại hội nghị, các đại biểu được Chi trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh truyền đạt các nội dung cơ bản về chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” như: Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn thông qua phong trào “Mỗi làng một sản phẩm” – OVOP của Nhật Bản, chương trình “Mỗi cộng đồng một sản phẩm” – OTOP của Thái Lan và chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” – OCOP ở tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2005 – 2016.
 
Thông tin chung về Chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm”; sự cần thiết phải triển khai chương trình; mục tiêu, phạm vi, đối tượng và  nguyên tắc của chương trình; nội dung chủ yếu của chương trình; nhiệm vụ trọng tâm, một số giải pháp chủ yếu và tổ chức thực hiện chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm”.
 
Huyện Bình Sơn có 25 xã, thị trấn, đến nay đã có 19 xã, thị trấn đăng ký chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” với đa dạng, phong phú của các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp...
 
Huyện Bình Sơn có đa dạng, phong phú của các sản phẩm nông nghiệp
Huyện Bình Sơn có đa dạng, phong phú của các sản phẩm nông nghiệp

 

Qua hội nghị, góp phần giúp lãnh đạo các địa phương trong huyện, các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện nắm rõ hơn những thông tin cụ thể của chương trình để thực hiện thành công chương trình trong thời gian tới.
 
 
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn