Sở GTVT Quảng Ngãi góp phần XDNTM

KTNT “Đến cuối năm 2018, Quảng Ngãi có 62 xã và 1 huyện đạt tiêu chí giao thông NTM”, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương cho biết.

1-gtvt.JPG
Quảng Ngãi hỗ trợ xi măng cho các xã xây dựng đường GTNT.

 

Sở GTVT Quảng Ngãi được UBND tỉnh giao quản lý, bảo trì 11 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài hơn 415km và được Bộ GTVT giao ủy thác quản lý các tuyến Quốc lộ 24, 24B và 24C, với tổng chiều dài 256km.

Trong năm 2018, từ nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông của tỉnh giao, Sở GTVT Quảng Ngãi đã tổ chức sửa chữa khôi phục hoàn thành 15km mặt đường láng nhựa, 35km mặt đường bê tông nhựa và 6km mặt đường bằng bê tông xi măng (BTXM) trên 11 tuyến đường tỉnh với tổng kinh phí trên 140 tỷ đồng...

Kết quả sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng trong năm 2018 được nhân dân địa phương và các chủ phương tiện đi lại đánh giá cao. Phát huy kết quả trên, trong năm 2019, Sở GTVT tiếp tục sửa chữa khôi phục các đoạn tuyến bị hư hỏng chủ yếu bằng kết cấu mặt đường bê tông nhựa, với kế hoạch sửa chữa 60km mặt đường trên 11 tuyến đường tỉnh với tổng kinh phí 175 tỷ đồng; từ nguồn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương khôi phục sửa chữa mặt đường các đoạn xung yếu trên các tuyến Quốc lộ 24, 24B khoảng 5km mặt đường BTXM với kinh phí 30 tỷ đồng và nguồn Quỹ bảo trì tỉnh Quảng Ngãi khôi phục sửa chữa hơn 11km mặt đường BTXM các tuyến đường huyện với tổng kinh phí khoảng 39 tỷ đồng.

Trong năm 2018, Sở GTVT Quảng Ngãi đã tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ xi măng cho 50 lượt xã đạt tiêu chí giao thông mới để làm đường giao thông nông thôn (GTNT), với tổng khối lượng xi măng hỗ trợ là 34.982,7 tấn; tổng số kilômét đường GTNT đã thực hiện là 335km; đến thời điểm cuối năm 2018, toàn tỉnh có 62 xã và 1 huyện (huyện Nghĩa Hành) đạt tiêu chí giao thông NTM.

Năm 2019, Sở GTVT tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ xi măng cho các xã xây dựng đường GTNT, với tổng số 29.946 tấn xi măng để xây dựng 284km đường GTNT. Trong đó, khối lượng xi măng hỗ trợ cho các xã nằm trong lộ trình về đích NTM giai đoạn 2019 – 2020 là 22.732 tấn; khối lượng xi măng hỗ trợ cho các xã không nằm trong Đề án phát triển giao thông nông thôn là 7.214 tấn.

 

 

Hải Yến

Ý kiến của bạn