Thắng Lợi: Thực hiện tốt tiêu chí môi trường

KTNT Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Triển, Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi (Văn Giang - Hưng Yên) cho biết, trước năm 2010, Thắng Lợi là xã nghèo, ngân sách hoạt động hàng năm đều phụ thuộc vào sự cân đối của cấp trên, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện,... Tuy nhiên, từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Thắng Lợi đã có những thay đổi ngoạn mục. Cuối năm 2015, Thắng Lợi đã về đích nông thôn mới.

Ông Lê Đình Triển, Chủ tịch UBND xã Thắng Lợi.

Đến nay, xã đã bê tông hóa 100% (6,2km) đường giao thông liên xã và đường trục xã với chiều rộng từ 3 - 6m; 29,52km đường thôn, xóm cũng đã được bê tông hóa (đạt 100%), rộng từ 2,5 - 5 m. Đường trục chính nội đồng tổng chiều dài 21,58km, bê tông hóa 9,5km, gia cố 12,08km, giúp xe cơ giới đi lại thuận tiện.

Đặc biệt, tiêu chí môi trường của xã đạt kết quả khá tốt, 100% số hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy định, trong đó 91% số hộ trước khi sử dụng có xử lý qua hệ thống máy lọc nước. Toàn xã có 266 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, trong đó có 247 cơ sở sản xuất, hộ làm nghề, kinh doanh dịch vụ; 19 cơ sở chăn nuôi. Số cơ sở đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 92,1%. 9/9 thôn có tổ, đội vệ sinh thu gom rác thải, các tổ đều hoạt động hiệu quả. Xã có 2 điểm tập kết rác thải xa khu dân cư, đảm bảo hợp vệ sinh môi trường; thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phân loại rác ngay tại gia đình và xử lý chất thải, nước thải qua hệ thống bể tự hoại; 100% số hộ chăn nuôi xây dựng hầm biogas.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới được nhân dân hưởng ứng tích cực; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ. Đến nay, xã có 7/9 thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu Làng văn hóa 5 năm liên tục.

Thời gian tới, Thắng Lợi tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt là nâng cao thu nhập cho người dân và thực hiện tốt các chỉ tiêu của tiêu chí môi trường để giữ vững những thành quả tiên tiến của nông thôn mới.

Trong 5 năm xây dựng NTM,  Thắng Lợi đã huy động được 212,6 tỉ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương 460 triệu đồng; ngân sách tỉnh 19,7 tỉ đồng; ngân sách huyện 4,2 tỉ đồng; ngân sách xã 45,2 tỉ đồng và vốn nhân dân đóng góp là 143 tỉ đồng.

Bảo Loan

 

KTNT

Ý kiến của bạn