Thọ Xuân cán đích huyện nông thôn mới

KTNT Huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã có 36/36 xã cán đích nông thôn mới (NTM), tạo nên diện mạo mới trên hành trình nâng cao đời sống người dân, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa…

tr39.jpg
Nông nghiệp ở Thọ Xuân đã được cơ giới hóa.

 

aông thôn Thọ Xuân hôm nay như phố giữa làng, nhà mái bằng xen kẽ nhà mái ngói; đường thôn, ngõ xóm bê tông hóa phong quang. Những con đường “huyết mạch” vào tất cả các xã của huyện được rải nhựa phẳng lì. Trường học, trạm y tế, công sở… xây dựng khang trang, sạch đẹp. Những đổi thay ấy đã tạo nên một diện mạo mới, khác hẳn với hình ảnh Thọ Xuân trước đây.

Thành quả

Thời điểm bắt đầu triển khai XDNTM, Thọ Xuân mới đạt bình quân 5 - 6 tiêu chí/xã. Phần lớn các tiêu chí chưa đạt thuộc nhóm hạ tầng kinh tế - xã hội. Ngành nghề chưa phát triển; hộ nghèo và lao động nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao. Cơ sở vật chất, giáo dục chưa đạt chuẩn; nhà văn hóa, khu thể thao còn thiếu; công sở làm việc chưa đáp ứng nhu cầu. Hệ thống giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất, đi lại chỉ mới đáp ứng 50% yêu cầu...

Tuy vậy, đến năm 2018, kinh tế - xã hội  Thọ Xuân đã đạt được những kết quả tích cực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nông - lâm - thủy sản chỉ còn chiếm 17%, công nghiệp - xây dựng  50,2%, dịch vụ - thương mại 32,8%; tổng sản lượng lương thực đạt 123.106 tấn. Hiện, 36/36 xã đã hoàn thành XDNTM, trước kế hoạch một năm.

Thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2018 đạt trên 34 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm, còn dưới 5%. Kinh tế phát triển, đời sống vật chất của nhân dân được nâng cao, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia XDNTM.

Bên cạnh đó, cùng với sự hỗ trợ của cấp trên, năm 2018, huyện Thọ Xuân  đã ban hành cơ chế hỗ trợ xi măng, tiền cho các xã chưa hoàn chỉnh việc xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học... Do vậy, đã động viên, khuyến khích nhân dân các địa phương tích cực tham gia phong trào chung sức XDNTM. Chỉ tính riêng năm 2018, nhân dân trên địa bàn huyện đã đóng góp khoảng 100 tỷ đồng, nhiều ngày công lao động xây dựng các công trình phúc lợi và chỉnh trang nhà ở dân cư.

Việc hoàn thành Chương trình XDNTM đã làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, các giá trị văn hóa truyền thống làng quê được giữ gìn; tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng được phát huy; cảnh quan môi trường sinh thái nông thôn sạch đẹp.

Năm 2025, phấn đấu 10 xã đạt NTM kiểu mẫu

 

tr39a.jpg
Trồng dưa sạch trong vườn kính, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Nhằm xây dựng Thọ Xuân trở thành huyện NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại, thúc đẩy vùng nông thôn phát triển bền vững theo đúng quy hoạch được phê duyệt với mục tiêu: Xóa đói, giảm nghèo, bảo tồn văn hóa các dân tộc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và dân trí của người dân; môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn trong sạch vững mạnh; quốc phòng - an ninh và trật tự trị an xã hội được giữ vững, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” và phong trào “Thọ Xuân chung sức XDNTM”.

Những phong trào do huyện phát động đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về Chương trình MTQG về XDNTM. Bởi vậy, toàn dân Thọ Xuân xác định XDNTM là trách nhiệm của mỗi công dân trên nền tảng “dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.

Trên quan điểm xây dựng NTM phải bắt đầu từ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân để tạo nguồn lực đóng góp của nhân dân, “lấy sức dân để lo cho dân”, “nhân dân là chủ thể trong XDNTM” và nhân dân là người trực tiếp hưởng thụ, những năm qua, Thọ Xuân đã ưu tiên phát triển ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng - vật nuôi…

Song song với quá trình phát triển kinh tế, Thọ Xuân cũng chú trọng đến nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân; đồng thời đảm bảo tốt công tác an ninh - quốc phòng...

 

tr39b.jpg
Làm đường giao thông nông thôn.

 

Với phương châm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, giữ vững chính trị và trật tự an toàn xã hội, Thọ Xuân đã huy động tối đa mọi nguồn lực, nhằm đáp ứng việc xây dựng cơ bản hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn.

Thọ Xuân xác định XDNTM là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, phải được thực hiện liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc. Bởi thế, huyện xác định tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí NTM huyện, xã sau đạt chuẩn, từng bước xây dựng Thọ Xuân thành huyện NTM kiểu mẫu với kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội phù hợp. Cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Môi trường sinh thái được bảo vệ. quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững.

Huy động mọi nguồn lực tập trung phát triển kinh tế - xã hội, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân của huyện đạt 16%/năm trở lên. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó: nông - lâm - thủy sản đạt 16,8%; công nghiệp - xây dựng  50,3%; dịch vụ - thương mại 32,9%.  Phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 46 triệu đồng, cơ bản không còn hộ nghèo.

Thọ Xuân phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 36/36 xã hoàn thành bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, 10 xã trở lên đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Đến nay huyện Thọ Xuân đang chờ kết quả thẩm tra của UBND tỉnh Thanh Hóa, Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xét và công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019.

 

 

 

 

Xuân Sơn - Văn Cương

Ý kiến của bạn