Tổng sản phẩm tăng 8,85%, Hà Nam đứng thứ 6 toàn quốc

KTNT Tổng sản phẩm tăng 8,85%, Hà Nam đứng thứ 6 toàn quốc. Thu ngân sách Nhà nước đạt 14.542 tỷ đồng, tăng 36% so cùng kỳ, bằng 155% dự toán Trung ương giao, 151% dự toán địa phương giao (trong đó, thu nội địa đạt 12.697 tỷ đồng).

Tại buổi gặp mặt, UBND tỉnh Hà Nam đã thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
 
Theo đó, năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động và ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, nhờ sự quyết tâm, nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nam tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 8,85%, Hà Nam đứng thứ 6 toàn quốc. Thu cân đối ngân sách Nhà nước cả năm đạt 14.542 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ.
 
Hà Nam là một trong những địa phương kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh covid-19, đồng thời triển khai thực hiện, kịp thời Nghị quyết 128 của Chính phủ về quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy phát biểu tại hội nghị gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022.

 

Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. Năm 2021, đã công nhận 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu lên 17 xã; có 20 sản phẩm/25 ý tưởng đạt sản phẩm OCOP, trong đó 10 sản phẩm OCOP 4 sao, còn lại là các sản phẩm 3 sao; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,55%, giảm 0,29% so với năm 2020...
 
Về phương hướng năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy nhấn mạnh, năm 2022, Hà Nam phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã được HĐND xác định tại Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021. Trong đó, tập trung cao độ để hoàn thành chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (tăng 9,8%); hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách để đảm bảo tự cân đối ngân sách, phấn đấu thu cân đối ngân sách vượt trên 1.500 tỷ đồng so với Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
 
Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; kiểm soát, khống chế dịch bệnh, không để lây lan trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới.
 

 Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí đã cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt để đội ngũ những người làm báo tác nghiệp, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đạt kết quả tốt. Trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, nguy hiểm, những người làm báo đã có mặt ở các địa bàn có dịch, phản ánh kịp thời, khách quan, chính xác và minh bạch tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 của  địa phương.
 
Phát biểu kết luận buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy ghi nhận và biểu dương những đóng góp của báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền thời gian qua. Đồng thời cũng nhấn mạnh: Năm 2021, trong tình hình dịch bệnh covid-19 phức tạp, báo chí đã làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; đảm bảo thông tin tuyên truyền đúng hướng, góp phần nâng cao nhận thức và tăng cường thống nhất trong Đảng, trong xã hội...
 
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cũng mong muốn năm 2022, báo chí tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nam có thêm động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu đã đề ra,…
 
 

Hà Nam

Ý kiến của bạn