Trà Bồng phấn đấu đạt bình quân 12 tiêu chí/xã năm 2018

KTNT Trà Bồng là huyện miền núi nên đồi núi chiếm phần lớn trong diện tích đất tự nhiên của huyện, vùng đồng bằng nằm ở phía Đông huyện, giáp với  Bình Sơn và phía hữu ngạn sông Trà Bồng, nằm ở các xã Trà Phú, Trà Bình và thị trấn Trà Xuân.

Do địa thế nên xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của các xã có sự chênh lệch, nhất là những xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong khi nguồn lực của tỉnh cho việc thực hiện chương trình còn nhiều hạn chế. Tác động quá lớn của thiên tai, dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, làm thiệt hại các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh, cần phải có thời gian và nguồn lực lớn mới có thể khôi phục.

 

tr20t.jpg
Trà Bồng xây dựng mô hình trồng thanh long ruột đỏ.

 

Trong năm 2017, với nhiệm vụ được phân công phụ trách các tiêu chí về xã NTM, các phòng, ban, hội đoàn thể của huyện Trà Bồng và UBND các xã tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tham gia thực hiện chương trình và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp và nhân dân về tầm quan trọng của Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được nâng lên, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Theo đó, Hội Phụ nữ huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; vận động cán bộ, hội viên đóng góp số tiền gần 58 triệu đồng, 143 ngày công để làm đường giao thông nông thôn, thắp sáng làng quê, kiên cố hóa kênh mương nội đồng và 32 triệu đồng, 405 ngày công lao động giúp các gia đình hội viên, phụ nữ khó khăn, hoạn nạn.

Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng Nguyễn Xuân Bắc cho biết: Huyện tiếp tục quy hoạch lại ruộng đất, vận động nhân dân dồn điền đổi thửa, xây dựng vùng chuyên canh sản xuất lớn áp dụng tiến bộ kỹ thuật ở các xã Trà Phú, Trà Bình, Trà Sơn, Trà Tân. Đối với các xã có diện tích ruộng lúa nước ít, chủ yếu là đất lâm nghiệp, trồng rừng sản xuất như Trà Lâm, Trà Hiệp, Trà Bùi, Trà Giang, cần phải quy hoạch lại đất, giao đất theo hộ tập trung mảnh lớn, không nên xen ghép nhiều hộ trên một mảnh đất để dễ đầu tư, phát triển sản xuất cũng như đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển HTX kiểu mới để hoạt động ngày càng hiệu quả, giúp đỡ người dân trong cung cấp đầu vào, đầu ra trong sản xuất nông nghiệp, cung cấp các dịch vụ như phân bón, thuốc trừ sâu, máy móc để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong vùng phát triển nông nghiệp.

Hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi để người dân sản xuất ra sản phẩm với chất lượng và năng suất cao nhất. Hỗ trợ vay vốn để đầu tư xây dựng mô hình kinh tế trang trại, hỗ trợ vật tư đầu vào như giống, phân bón hay cử chuyên gia về hướng dẫn sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế và đầu tư trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thúc đẩy đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho những đối tượng trong độ tuổi lao động chưa có việc làm ổn định.

Trà Bồng phấn đấu đến cuối năm 2018, số tiêu chí đạt trung bình là 11,78 tiêu chí/xã, tăng 1,22 tiêu chí/xã so với năm 2017;  Trà Bình về đích xã NTM, 7/9 xã đạt từ 10-14 tiêu chí.

Trà Bồng cũng đề nghị Trung ương, tỉnh tiếp tục bố trí ngân sách phù hợp để địa phương thực hiện theo đúng lộ trình. Có chính sách hỗ trợ phù hợp cho các xã khó khăn ở miền núi để hoàn thành các tiêu chí NTM.

Hải Yến

 

 

 


Ý kiến của bạn