TT - Huế: Công bố quyết định bổ nhiệm đối với 3 tân Phó Giám đốc

KTNT Ngày 30/9, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, địa phương vừa công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt 03 đơn vị gồm: Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Theo đó, ông Trần Minh Long, Trưởng phòng Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Ông Nguyễn Hữu Tín, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Hành chính, sự nghiệp, Sở Tài chính được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính; Bà Hoàng Thị Phương Huệ, Trưởng phòng Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông đã công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc bổ nhiệm các cán bộ nói trên. Cùng với đó, thời gian giữ chức vụ của 03 tân Phó Giám đốc là 5 năm kể từ ngày 01/10/2020 đến 30/9/2025.

 

Lê công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt của 03 đơn vị: Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Lê công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt của 03 đơn vị: Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên - Huế.

 

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ gửi lời chúc mừng đến 03 tân phó giám đốc. Đồng thời, đề nghị trên cương vị mới, ông Trần Minh Long, Nguyễn Hữu Tín và bà Hoàng Thị Phương Huệ tiếp tục nỗ lực cố gắng, phát huy kinh nghiệm trong quá trình công tác để tiếp cận, hoàn thành tốt nhiệm vụ mới góp phần thiết thực xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế phát triển toàn diện, bền vững.

Thay mặt 03 tân phó giám đốc vừa được bổ nhiệm, trong phát biểu nhận nhiệm vụ của mình ông Trần Minh Long cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo tỉnh và hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, thường xuyên học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm công tác tại cơ sở, đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

 

 

Văn Nghĩa

Ý kiến của bạn