TT - Huế: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh thành công tốt đẹp sau gần 3 ngày làm việc

KTNT Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển” đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra sau gần 3 ngày làm việc tích cực.

Theo đó, Đại hội đã tiến hành phiên bế mạc vào ngày 23/10. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 gồm 50 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực để đảm nhận trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân giao phó; đồng thời, đã bầu 18 đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (17 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết).

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự và chỉ đạo Đại hội.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 15; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các văn kiện được thông qua tại Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa 16 gồm 50 đồng chí.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa 16 gồm 50 đồng chí.

 

Trước đó, tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới gồm 15 đồng chí. Đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI; đồng chí Phan Ngọc Thọ và đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI với số phiếu tuyệt đối. Phiên họp cũng đã bầu UBKT Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí. Đồng chí Phạm Thị Minh Huệ tái đắc cử Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

15 đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế khóa mới.
15 đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế khóa mới.

 

Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Thừa Thiên - Huế phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tiếp tục phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đại hội ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng sự cống hiến đầy trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV không tiếp tục tái cử nhiệm kỳ này.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI ra mắt, nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nêu quyết tâm cùng tập thể Ban Chấp hành khóa mới không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, tập trung lãnh, chỉ đạo thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XVI tạo nên sức mạnh mới, cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, vận hội mới, quyết tâm xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Văn Nghĩa

Ý kiến của bạn