XDNTM: Thái Niên đường rộng, sáng điện, nhiều hoa

KTNT Bằng nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Thái Niên đã quyết tâm đưa Thái Niên về đích NTM, góp phần hoàn thiện những nét hoạ cuối cùng trong bức tranh NTM tươi sáng của huyện Bảo Thắng (Lào Cai).

Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân

Là xã vùng III của huyện Bảo Thắng, Thái Niên có 10 nghìn khẩu với 2600 hộ, gồm 11 dân tộc anh em cùng chung sống. Địa bàn rộng, dân cư lại sống không tập trung, rải rác trên 16 thôn. Trình độ dân trí còn hạn chế, nhiều phong tục tập quán còn nặng nề. Người dân chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp, thu nhập thấp. Nhiều hộ gia đình còn trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, không tự vươn lên. Bắt tay vào triển khai XD NTM xã mới chỉ đạt 4 tiêu chí, trong khi tỷ lệ nghèo cao, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, sơ sài, cơ sở vật chất văn hóa chưa có hoặc có nhưng đã xuống cấp...

Được sự chỉ đạo, giám sát thường xuyên kịp thời của BCĐ xây dựng NTM Huyện, UBND huyện, các phòng ban chuyên môn của huyện, sự hỗ trợ kịp thời về tinh thần vật chất, Hàng năm, Ban chỉ đạo XD NTM xã Thái Niên đã thành lập và tổ chức kiện toàn BCĐ, BQL xã và BPT thôn. Trong quá trình tổ chức thực hiện BCĐ  XD NTM xã đã ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng tiêu chí, từng lĩnh vực và trực tiếp phụ trách từng thôn. Từ khi được thành lập cho đến nay BCĐ, BQL xã và BPT thôn đều tiếp cận, nắm bắt được nhiệm vụ và triển khai thực hiện.

Cùng với đó, BCĐ cũng đẩy mạnh các hình thức, hoạt động tuyên truyền, kết hợp trong các hoạt động giao lưu văn nghệ, các dịp lễ hội truyền thống: Lễ hội xuống đồng, ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập đoàn TNCS Hồ CHí Minh 26/3... đã kịp thời vận động nhân dân cùng chung tay XD NTM, đảm bảo cho mọi người dân đều biết ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện và trách nhiệm tham gia của người dân.

 

img_8638.JPG

Bà con nông dân đã biết áp dụng KHKT vào sản xuất.

 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là tận dụng thế mạnh của khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, người dân Thái Niên đã tích cực chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và vận dụng nguồn vốn vay có hiệu quả. Nhiều mô hình phát triển kinh tế như: trồng bưởi Múc, trồng na ở Báu, chuyển đổi trồng dưa lê ở Đo Ngoài, Báu, Mom Đào, chuyên canh trồng rau ở Quyết Tâm... đã góp phần nâng giá trị thu nhập lên 71 triệu đồng/ha. Sản xuất theo hướng VietGAP, sản phẩm bưởi Múc đã được công nhận đạt hạng 3 sao OCOP cấp tỉnh và trở thành sản phẩm mũi nhọn để phát triển kinh tế ở xã. Nhiều mô hình vườn bưởi cổ thụ, vườn bưởi kiểu mẫu xuất hiện nâng tổng diện tích trồng bưởi lên 200 ha tạo thành vùng sản xuất qui mô lớn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Đến nay, thu nhập bình quân  trong xã đã nâng cao từ 11,5 triệu đồng/người/năm 2012 lên 36,5 triệu đồng/người/năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 5,13 %, không còn nhà ở dân cư tạm bợ, dột nát…

 

img_8640.JPG

Lãnh đạo huyện Bảo Thắng thăm mô hình bưởi Múc cho thu nhập cao.

 

Nhân dân trong xã đã đóng góp được 34.072 triệu đồng, chiếm 20,9%  trong tổng kinh phí thực hiện 165.795  triệu đồng, cho phong trào XD NTM.

Những kết quả đáng tự hào

Về Thái Niên hôm nay, diện mạo nông thôn đã hoàn toàn thay đổi với những tuyến đường hoa rực rỡ, thông thoáng. Bà Lê Thị Thùy, Bí thư Đảng uỷ xã Thái Niên chia sẻ, Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và BCĐ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững huyện Bảo Thắng, Cấp ủy, Chính quyền địa phương đã thực hiện khẩu hiệu: “Đường rộng, điện sáng, nhiều hoa. Nhân dân đồng lòng, nông thôn phát triển”.

Vì vậy, những tuyến đường hoa, làm đẹp cảnh quan môi trường xây dựng nông thôn mới cũng là một nội dung quan trọng. Cấp ủy đã tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền đến từng người dân để thay đổi thói quen, nhận thức, huy động mọi người cùng vào cuộc, tiêu biểu là các thôn Quyết Tâm, Đo Ngoài, Múc, Làng Giàng, Thái Niên. Qua triển khai thực hiện đến nay nhân dân đã trồng được 7,5 km đường hoa, 6,7 km đường điện tại các thôn. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường, các thôn thực hiện chỉnh trang nhà văn hóa, đề nghị cấp trên cấp bổ sung các trang thiết bị để phục vụ cho các hoạt động của nhân dân.

 

1609816222784.JPG

Người dân Thái Niên tạo cảnh quan cho những tuyến đường.

 

Thu nhập được nâng cao, đời sống văn hoá được cải thiện, rất nhiều hộ gia đình hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Nhân dân đóng góp được 547000 ngày công và số tiền mặt trên 1 tỷ đồng để làm đường và xây dựng nhà văn hóa. Các hộ gia đình tự chỉnh trang, làm mới nhà ở. Những gia đình  chưa có nhà vệ sinh, chăn nuôi chưa có chuồng trại hợp vệ sinh tự giác xây dựng nhà vệ sinh, chuồng trại hợp vệ sinh.

Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường ở 3 cấp đạt 100%. Đường giao thông nông thôn bê tông hóa được 82,9km (gồm đường trục xã, liên xã 50.2 km; Đường trục thôn 32.7 km). hàng chục km thủy lợi được kiên cố hóa đảm bảo nước tưới thường xuyên cho 250 ha đất sản xuất nông nghiệp, trên 98% hộ dân được sử dụng điện an toàn, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 92%...

Đến nay, 21 nhà văn hóa/16 thôn có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng. Công tác vệ sinh môi trường được cải thiện có hiệu quả, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch giao.

Sau 10 năm XD NTM, Thái Niên đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và đang tiếp tục đoàn kết, chung sức, chung lòng XD NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

 

Nguyên Hoa

Ý kiến của bạn