Yên Thành trên hành trình đến huyện NTM nâng cao và kiểu mẫu

KTNT Chương trình xây dựng nông thôn mới đã mang đến “luồng sinh khí mới”, tạo sự đổi thay và phát triển trên quê hương Yên Thành (Nghệ An).

t19p.jpg
Một góc huyện nông thôn mới Yên Thành.

Những kết quả nổi bật

Tổng giá trị sản xuất hàng năm trên địa bàn huyện Yên Thành đạt 10.500 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 9,35%, tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt gần 5.500 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 1.800 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,51 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 chỉ còn 1,5%; các di tích lịch sử và truyền thống văn hóa không ngừng được gìn giữ, tôn tạo và phát triển.

Với những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân  Yên Thành vinh dự được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019 và Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Lễ đón nhận huyện đạt chuẩn NTM và Huân chương Lao động hạng Ba đã được tổ chức trọng thể vào cuối năm 2020.

Tiến tới huyện NTM nâng cao và kiểu mẫu

Phấn khởi với kết quả đạt được, từ năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân  Yên Thành tiếp tục xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài với mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và kiểu mẫu.

Đê đạt mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, Đảng bộ, chính quyền huyện xác định phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM” và Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”. Đồng thời, chỉ đạo rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM gắn với thực hiện chủ trương tái cơ cấu kinh tế, đảm bảo phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của tỉnh Nghệ An. Phát huy sức dân, vai trò làm chủ của nhân dân, xác định nhân dân là chủ thể quan trọng trong xây dựng NTM, qua đó xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể: có lộ trình, thứ tự ưu tiên phù hợp cho từng giai đoạn, từng năm, từng quý và từng tháng để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Theo đó Đảng bộ xác định chú Chú trọng công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường tính năng động của chính quyền, chủ động thu hút đầu tư, hỗ trợ thành lập và phát triển doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế có sẵn để phát triển toàn diện và bền vững, nhất là phát triển công - nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; tranh thủ và huy động nguồn lực tổng hợp để xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu; kết hợp chủ trương Nhà nước và nhân dân với phương châm: Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi.

Tập trung tổ chức khai thác hiệu quả các công trình đã đầu tư; thực hiện tốt phong trào bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Tiếp tục rà soát, có kế hoạch triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng các khu dân cư đô thị, khu dân cư tại các xã, thị trấn.

Tiếp bước truyền thống cách mạng và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Thành quyết tâm đoàn kết, phấn đâu xây dựng huyện sớm đạt NTM nâng cao và kiểu mẫu, trở thành huyện giàu đẹp, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.    

 

 

P.V

Ý kiến của bạn