Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 16 tháng 2 năm 2024 | 16:37

Bắc Giang tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp

Nhằm quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chất lượng phục vụ sản xuất nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV).

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các cơ sở kinh doanh, buôn bán giống cây trồng, phân bón, BVTV các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV, đồng thời thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang đề nghị tăng cường công tác quản lý kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Đặc biệt, phổ biến, hướng dẫn người dân không mua bán, sử dụng các loại thuốc BVTV cấm sử dụng, thuốc không có tên trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, thuốc nhập lậu… Không sử dụng giống cây trồng chưa được cấp Quyết định lưu hành hoặc tự công bố lưu hành hoặc chưa có Quyết định lưu hành đặc cách giống và giống cây trồng không có nhãn hàng hóa.

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân nhận biết được thuốc BVTV cấm sử dụng, thuốc không có tên trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam, thuốc nhập lậu và tác hại của việc sử dụng thuốc BVTV đó đối với sức khỏe và môi trường.

Chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành, Ban Chỉ đạo 389, Công an, Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chăn việc nhập lậu, vận chuyển, buôn bán, sử dụng thuốc BVTV nhập lậu; giống cây trồng chưa được cấp Quyết định lưu hành hoặc tự công bố lưu hành hoặc chưa có Quyết định lưu hành đặc cách giống và giống cây trồng không có nhãn hàng hóa trên địa bàn quản lý.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên ngành BVTV của tỉnh tổ chức điều tra, phát hiện xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân nhập lậu, vận chuyển, buôn bán thuốc BVTV nhập lậu; giống cây trồng chưa được cấp Quyết định lưu hành hoặc tự công bố lưu hành hoặc chưa có Quyết định lưu hành đặc cách giống và giống cây trồng không có nhãn hàng hóa trên địa bàn và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân được biết.

UBND các xã phường, thị trấn cung cấp số điện thoại, đường dây nóng, khuyến khích để người dân tố cáo các tổ chức, cá nhân nhập lậu, vận chuyển, buôn bán và sử dụng thuốc BVTV, phân bón, nhập lậu, ngoài danh mục; giống cây trồng chưa được cấp Quyết định lưu hành hoặc tự công bố lưu hành hoặc chưa có Quyết định lưu hành đặc cách giống và giống cây trồng không có nhãn hàng hóa.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
Top