Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 4 tháng 11 năm 2023 | 15:29

Bỏ quy định dừng nhập khẩu động vật hoang dã

Chính phủ bỏ quy định dừng nhập khẩu động vật hoang dã. Việc nhập khẩu động vật hoang dã được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Ảnh minh họa. Nguồn: Hanoimoi

Tại  Văn bản số 1043/TTg-NN  về việc thực hiện một số nội dung  Chỉ thị số 29/CT-TTg  ngày 23/7/2020, xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, căn cứ tình hình thực tiễn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến như sau:

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường chưa xác định được nguồn lây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo động vật hoang dã có thể là tác nhân gây bệnh COVID-19 sang người.

Theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 177/BC-BNN-TCLN ngày 11/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 về một số biện pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã, trong đó tại đoạn 1 khoản 1, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: "Dừng nhập khẩu động vật hoang dã còn sống hay đã chết, trứng, ấu trùng, bộ phận, dẫn xuất của các loài động vật hoang dã (trừ các loài thủy sản phục vụ sản xuất, chế biến làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi đã được công bố theo quy định của pháp luật; bộ phận của động vật hoang dã đã được chế biến, xử lý làm dược liệu, làm nguyên liệu phục vụ sản xuất hoặc sản phẩm hoàn chỉnh) đến khi có chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ hoặc trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ cho phép".

Đến nay, dịch COV1D-19 đã được kiểm soát; tại phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo quốc gia đã thống nhất với đề xuất của Bộ Y tế về việc điều chỉnh bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 174/NQ-CP ngày 28/10/2023 bãi bỏ một số Nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 29/10/2023 bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Thống nhất bãi bỏ đoạn 1 khoản 1 của Chỉ thị số 29/CT-TTg như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 7760/TTr-BNN-KL ngày 27/10/2023. Việc nhập khẩu động vật hoang dã được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
Top