Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 3 tháng 10 năm 2023  
Thứ năm, ngày 11 tháng 5 năm 2023 | 14:5

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng nông thôn mới

Nghệ An đang tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới nhằm tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, thu nhập của người dân ở khu vực nông thôn.

Nhằm đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo môi trường ở khu vực nông thôn, vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 30/3/2023 về việc thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Nghệ An chú trọng đưa các giải pháp khoa học và ứng dụng công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Nghệ An chú trọng đưa các giải pháp khoa học và ứng dụng công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu tổng quát nhằm nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới sẽ góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo môi trường nông thôn; nâng cao chất lượng, đời sống của người dân, thúc đẩy liên kết giữa các vùng kinh tế, vùng sản xuất trên toàn tỉnh.

Trong đó, Nghệ An đặt ra một số mục tiêu cụ thể, đơn cử như: Tuyên truyền, phổ biến, ứng dụng – vận dụng kết quả nghiên cứu về cơ sở khoa học, thực tiễn và giải pháp trong quản lý, hướng dẫn triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Triển khai các đề tài, dự án, mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu; khai thác và phát huy các giá trị văn hóa; đề xuất giải pháp chuyển giao công nghệ, nhân rộng, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế của từng vùng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn phù hợp với đặc thù và phát huy thế mạnh của từng địa phương (đặc biệt tại các địa phương chưa đạt chuẩn nông thôn mới) trên cơ sở ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ thúc đẩy liên kết sản xuất và phát triển thị trường theo chuỗi giá trị nhóm các sản phẩm chủ lực của tỉnh và sản phẩm đặc thù từng địa phương.

Đồng thời, tập trung đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, nông hộ hiểu biết và vận dụng hiệu quả tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ cao và thích ứng biến đổi khí hậu.

Ứng dụng khoa học và công nghệ giúp nâng cao năng suất, chất lượng nông sản tại nhiều địa phương. (Trong ảnh: Vườn mẫu tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn).

Ứng dụng khoa học và công nghệ giúp nâng cao năng suất, chất lượng nông sản tại nhiều địa phương. (Trong ảnh: Vườn mẫu tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn).

Để thực hiện hiệu quả những mục tiêu nêu trên, tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban ngành, chính quyền địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu.

Cụ thể là: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới. Trong đó, phải đảm bảo 100% các xã trên địa bàn tỉnh được triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện.

Mặt khác, các giải pháp khoa học, ứng dụng công nghệ đảm bảo tăng hiệu quả kinh tế tối thiểu 15%, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; ít nhất 70% đề tài/dự án/mô hình triển khai trong kế hoạch được các địa phương tiếp tục triển khai và nhân rộng.

Đặc biệt, phải phấn đấu tối thiểu 80% đề tài/dự án/mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn được triển khai trong Chương trình có sự liên kết đa ngành, liên kết theo chuỗi giá trị và hợp tác công tư. 25% đề tài/dự án/mô hình triển khai trong Chương trình được thực hiện ở các địa phương chưa đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Bá Minh - Hồng Quang
Ý kiến bạn đọc
 • Đường đến thịnh vượng: Chuyển đổi số và Liên kết

  Đường đến thịnh vượng: Chuyển đổi số và Liên kết

  Trong hơn 10 năm trở lại đây, thế giới bắt đầu bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cuộc cách mạng 4.0 – cuộc cách mạng chuyển đổi số).

 • Nâng cao chất lượng và khai thác sự khác biệt

  Nâng cao chất lượng và khai thác sự khác biệt

  Từ đầu năm 2023 đến nay, cả 3 trụ cột tăng trưởng (giải ngân vốn đầu tư công, kích thích tiêu dùng và thúc đẩy xuất khẩu) đều đạt kết quả tốt hơn năm trước dù tình hình kinh tế thế giới vẫn còn khó khăn và rất khó đoán định.

 • Nhiệm vụ xuyên suốt

  Nhiệm vụ xuyên suốt

  Hiểu rõ vai trò đặc biệt của giáo dục và đào tạo trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, 78 năm trước, ngay sau khi Tuyên ngôn độc lập – tuyên bố khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 2/9/1945), dù bận rộn với bao công việc của một Nhà nước công nông non trẻ nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bác Hồ kính yêu vẫn dành thời gian viết thư gửi học sinh cả nước nhân ngày khai giảng đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tháng 9 năm 1945.

Top