Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 12 tháng 5 năm 2023 | 17:7

Hà Nam xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép

UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu các sở, ngành chức năng, Ban chỉ đạo 389 tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm.

Thực hiện văn bản số 2742/BNN-TY ngày 4/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam, ngày 6/5/2023, UBND tỉnh Hà Nam đã có văn bản số 864/UBND-NNTNMT gửi các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Hà Nam giao Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Y tế, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Cục quản lý thị trường tỉnh Hà Nam, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 2742/BNN-TY, Công điện khẩn số 1030/CĐ-BNN-TY ngày 26/2/2023 và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam tại Văn bản số 442/UBND-NNTNMT ngày 8/3/2023; báo cáo UBND tỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để kịp thời phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo xử lý.

Các sở, ngành: Y tế, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép vào hoặc đi qua địa bàn tỉnh Hà Nam.

 

 

Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
Top