Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 4 tháng 12 năm 2022  
Thứ ba, ngày 27 tháng 9 năm 2022 | 21:21

Hòa Bình đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hòa Bình xác định tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, đẩy mạnh hoạt động sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Để triển khai thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU về “Phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, an toàn, hiệu quả, sản xuất hàng hóa lớn, tập trung, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến, du lịch, thị trường tiêu thụ, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy lợi thế của mỗi tiểu vùng để tiếp tục phát triển các vùng chuyên canh tập trung.

Sản phẩm được xếp hạng OCOp đã mang lại giá trị cao hơn cho người sản xuất.

Cùng với đó, đẩy mạnh hoạt động sơ chế, chế biến, tiêu thụ nông sản chủ lực và sản phẩm OCOP. Khai thác lợi thế của địa phương đưa nhóm nông sản chủ lực và sản phẩm OCOP của tỉnh xâm nhập mạnh vào thị trường vùng Thủ đô, các thị trường lớn trong nước và xuất khẩu. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, sắp xếp, ổn định dân cư nông thôn, cơ bản không còn hộ ở phân tán, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng thời, khai thác và phát huy các tiềm năng, thế mạnh của từng vùng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản hàng năm đạt từ 4,5-5%/năm. Giá trị sản phẩm trung bình trên đơn vị diện tích đất trồng trọt đạt 220 triệu đồng/ha, thủy sản đạt 250 triệu đồng/ha, có 150 sản phẩm OCOP được chuẩn hóa hoặc nâng hạng. Đặc biệt, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nâng tỷ lệ hàng hóa qua sơ chế, chế biến đạt trên 30%. Sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt ít nhất 20% tổng sản lượng của nhóm nông sản chủ lực. Có ít nhất từ 3 nhóm sản phẩm trồng trọt đáp ứng được yêu cầu quy mô cung ứng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Trên 50% diện tích sản xuất và sản lượng của 9 nhóm sản phẩm chủ lực được kiểm soát, giám sát chất lượng theo chuỗi, từ khâu tổ chức sản xuất đến sơ chế, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm.

Trong giai đoạn 2021-2025, Hòa Bình phấn đấu có từ 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Tỷ lệ giá trị nông sản được sản xuất theo quy trình sản xuất tốt hoặc tương đương đạt trên 25%; cải tạo và nâng cấp 9 nhà máy chế biến nông lâm sản quy mô vừa lên quy mô hiện đại, đảm bảo môi trường sinh thái, đáp ứng yêu cầu về xuất khẩu. Ít nhất 50 % sản lượng của các sản phẩm chủ lực và sản phẩm OCOP được tiêu thụ tại các siêu thị, hệ thống bán l, chợ đầu mối của Vùng Thủ đô và một số tỉnh thành có sức tiêu thụ lớn.

Trong xây dựng nông thôn mới, Hòa Bình phấn đấu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt trên 70%; bình quân các xã trong tỉnh đạt 17,0 tiêu chí/xã và không có xã nào đạt dưới 15 tiêu chí; hàng năm tăng trung bình 0,5 tiêu chí/xã, có thêm 6% số xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Phấn đấu có thêm từ 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh, thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, công nghệ sinh học, cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, làm động lực thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn. Nâng cao năng lực tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp, đảm bảo 90% diện tích cây hàng năm được tưới chủ động; đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du các hồ thủy lợi.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
Vinamilk
Xi Mang
hanvet.com.vn
 • Không thể giàu khi năng suất lao động chưa cao

  Không thể giàu khi năng suất lao động chưa cao

  Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ một số hạn chế, khuyết điểm trong phát triển kinh tế, trong đó nhấn mạnh, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao.

 • Mong quốc sách vào cuộc sống kịp thời

  Mong quốc sách vào cuộc sống kịp thời

  Sáng 20/10, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Tư.

 • Doanh nhân Việt với Khát vọng Việt Nam

  Doanh nhân Việt với Khát vọng Việt Nam

  1. Khát vọng Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng các cường quốc năm châu đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập ngay từ ngày đầu thành lập nước Việt Nam mới (2/9/1945).

Top