Bài 5: Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu xử lí sai phạm tại dự án 490C2!

KTNT Trước những sai phạm trong công tác lập và thanh toán chi phí khảo sát, dự toán, lựa chọn nhà thầu…tại dự án mở rộng, nâng cấp Tỉnh lộ 490C2, Thanh tra Bộ Xây dựng đã kiến nghị xử lí về mặt hành chính cũng như kinh tế đối với các đơn vị, tổ chức để xảy ra sai sót trên.

 

>> Bài 4: Thêm những sai phạm tại gói thầu số 3!

>> Phát hiện nhiều sai sót trong việc bổ nhiệm cán bộ tại Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch!

>> Sai phạm nghiêm trọng trong việc bổ nhiệm công chức tại Thái Bình!

 

Như Kinh tế nông thôn đã đăng tải, dự án mở rộng nâng cấp Tỉnh lộ 490C2 (đường 55 cũ) đoạn từ S2 đến Nam Điền và đoạn từ Km 40 đến phà Thịnh Long do Sở Giao thông vận tải Nam Định làm chủ đầu tư đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng. Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị thu hồi, giảm trừ thanh quyết toán 2,1 tỷ đồng.

Qua đó, Thanh tra Bộ Xây dựng đã kiến nghị xử lí về mặt hành chính và kinh tế đối với các đơn vị liên quan. Cụ thể, đối với UBND tỉnh Nam Định, chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm điểm các tập thể và cá nhân đã để xảy ra các sai sót trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Đồng thời, chỉ đạo Sở GTVT khắc phục các tồn tại và nghiêm túc chấp hành các yêu cầu do Đoàn thanh tra nêu.

 

Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng

 

Đối với Sở Giao thông vận tải, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân về những sai sót theo nội dung thanh tra; Quản lí khối lượng, nghiệm thu và thanh toán phải tuân thủ theo đúng quy định nêu trong hồ sơ mời thầu và các quy định hiện hành. Nghiêm cấm việc hợp thức hóa khối lượng hoặc làm trái quy định nêu trong hồ sơ mời thầu; điều chỉnh giá trị hợp đồng phải căn cứ các quy định pháp luật…kiểm tra, giám sát chặt chẽ các bước trong quá trình thực hiện dự án, không lặp lại sai sót nói trên.

Đối với các nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, thi công, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm với lãnh đạo các tổ chức và các cá nhân liên quan trong việc để xảy ra các sai sót về công tác thiết kế, lập dự toán chưa đúng với quy định của Nhà nước làm tăng giá trị gói thầu, nghiệm thu thanh toán vượt giá trị.

Xử lí về mặt kinh tế, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Sở Giao thông vận tải Nam Định cho lập và phê duyệt lại dự toán xây dựng công trình theo khoản 5, Điều 26, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ, làm cơ sở phê duyệt lại giá trúng thầu hoặc giá chỉ định thầu. Tổng giá trị do lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán xây dựng công trình chưa đúng quy định, làm tăng giá trị gói thầu là hơn 4 tỷ 4 trăm triệu đồng.

Đối với số tiền nghiệm thu, thanh toán và điều chỉnh hợp đồng chưa đúng quy định hơn 2,1 tỷ đồng, yêu cầu chủ đầu tư thu hồi 926 triệu đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Xây dựng, số tiền còn lại giảm trừ khi thanh, quyết toán.

Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin./.

 

Trong quá trình kiểm tra năng lực của Giám đốc Ban quản lí dự án và một số cá nhân trong Ban quản lí, Thanh tra Bộ Xây dựng còn phát hiện 12 người thiếu giấy chứng nhận nghiệp vụ về QLDA. Trong đó, Giám đốc Ban QLDA, 1 Phó Giám đốc Ban QLDA và một số cán bộ làm công tác QLDA thiếu chứng nhận nghiệp vụ QLDA là chưa đúng Khoản 4 Điều 36, Nghị định 12/2009/NĐ-CP quy định “Cá nhân tham gia quản lí dự án phải có chứng nhận nghiệp vụ về quản lí dự án đầu tư xây dựng công trình”.

 

Thành Vinh

KTNT

Ý kiến của bạn